Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bachelor in de criminologische wetenschappen (Leuven)

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

o Je bestudeert criminaliteit en de aanpak ervan, maar ook de processen die leiden tot (de)criminalisering.
o Je houdt je niet alleen bezig met de 'klassieke' misdaad, maar je bestudeert allerlei vormen van grensoverschrijdend en schade berokkenend gedrag (vb. corruptie, intrafamiliaal geweld, moord, diefstal, georganiseerde criminaliteit #).
o De aanpak kan zowel preventief zijn met het oog op het voorkomen van criminaliteit, als gefocust op vervolging, strafuitvoering of nazorg.
o Je wordt vertrouwd met theorieën over zowel individueel gedrag als over maatschappelijke processen.
o Je krijgt een grondige juridische vorming omdat dit een essentieel kader is waarbinnen je kunt beoordelen in welke mate gedrag grensoverschrijdend is.
o Je maakt kennis met interventiemethodes en leert de basisvaardigheden toepassen, zodat je later in staat bent om in het werkveld concrete criminologische interventies uit te voeren en te begeleiden.
o Je leert om een criminologisch relevant probleem te formuleren, te analyseren en over je eigen onderzoeksresultaten verslag uit te brengen.
o In de derde bachelorfase word je via een stage in contact gebracht met de criminologische praktijk.
o Criminologie is bij uitstek een interdisciplinaire wetenschap met aandacht voor psychologie, antropologie, forensische geneeskunde, sociologie en uiteraard recht.
o Binnen de opleiding kun je kiezen tussen twee opties. In de optie criminologische wetenschappen ga je voluit voor de opleiding criminologie. In de optie rechten verwerf je een grondig inzicht in de diverse takken van het recht.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Geen
Credits 180