Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bachelor in de geneeskunde (Kortrijk)

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Voorafgaand aan het medisch handelen verwerf je tijdens de bacheloropleiding de basiskennis over lichaam, psyche en hun onderlinge samenspel, en over de sociale en maatschappelijke context waarbinnen de mens functioneert. Het pakket basiswetenschappen wordt beperkt tot wat een arts echt nodig heeft en waar mogelijk de klinische relevantie ervan aangetoond wordt. Onderwerpen als bloedsomloop, spijsvertering en voeding, ademhaling en nier, en ontwikkeling en voortplanting worden thematisch gestructureerd. Daarnaast krijg je een vorming in geïntegreerd metabolisme, neurowetenschappen, topografische en radiologische anatomie, immunologie, microbiologie en algemene geneeskunde.
Vaardigheden en communicatie komen aan bod in alle fases van de bacheloropleiding binnen opleidingsonderdelen als EHBO, groepsgesprek, verpleegstage, patiëntenzorgstage en stage interne geneeskunde. De vorming van het wetenschappelijk denken gebeurt progressief doorheen het ganse curriculum en is ingebed in verschillende opleidingsonderdelen. Binnen de opleiding wordt de kennis op verschillende niveaus geïntegreerd (van fysicochemie naar de cel, naar het orgaan, naar de mens en de mens in de maatschappij). Studenten worden aangespoord om een kritische ingesteldheid en vraagstelling te kweken en te onderhouden door participatie aan actief onderzoek.

Tijdens de bacheloropleiding krijgen deze onderdelen een aanzet, waarna ze in de loop van de masteropleiding progressief uitgebouwd worden. Na zes opleidingsfases (drie bachelorfases en drie masterfases*) ben je basisarts. Daarna kun je kiezen voor een opleiding tot huisarts, voor een klinische specialisatie, voor wetenschappelijk onderzoek of voor een verdere opleiding in een van de vormen van sociaal georiënteerde geneeskunde.

De Bachelor in de geneeskunde is een initiële bachelor. Je kunt deze bachelor ook deeltijds volgen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Geen
Credits 180