Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (Leuven)

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen bestudeer je het intermenselijke communicatiegedrag.

o  Je probeert de communicatie te bevorderen en zo nodig te optimaliseren.
o  Je moet dan ook goede basisvoorwaarden scheppen voor het communicatiegedrag, die voorwaarden begeleiden en bijsturen en afwijkingen in het proces verbeteren of herstellen. Dat laatste slaat op het voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op het vlak van de spraak, taal, stemgeving en/of het gehoor bij kinderen en volwassenen.
o  Je zult ook moeten zoeken naar vervangende en ondersteunende communicatievormen wanneer de voor de hand liggende kanalen wegvallen.

Logopedie en audiologie zijn interdisciplinaire wetenschappen. Ze ontlenen een groot deel van hun achtergrondkennis en methodologie aan de biomedische wetenschappen, exacte wetenschappen, psychologie en linguïstiek.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Geen
Credits 180