Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie (Leuven)

KU Leuven

  • Beschrijving
  • Overzicht

Afstudeerrichting politieke wetenschappen
o  Hoe worden macht en gezag gebruikt?
o  Hoe komen beleidsbeslissingen lokaal en internationaal tot stand?
o  Hoe beïnvloeden de overheid en haar maatschappelijke omgeving elkaar?
o  Waarom lobbyen sommige niet-gouvernementele organisaties meer succes dan andere?
o  Hoe komt een vredesproces op gang?

In de afstudeerrichting politieke wetenschappen bestudeer je de politieke wereld als onderdeel van de samenleving.

Afstudeerrichting sociologie

o  Worden allochtonen benadeeld op de arbeidsmarkt?
o  Wat doen bedrijven voor de combinatie werk-gezin?
o  Is er gelijke of ongelijke toegang tot gezondheidsvoorzieningen?
o  Waarom mislukken zoveel huwelijken?
o  Is er toekomst voor de sociale zekerheid?
o  Stemt een vrouw anders dan een man?
o  Waarom zijn statistische gegevens in de media vaak niet te vertrouwen?

In de afstudeerrichting sociologie bestudeer je de samenleving en de instituties die er vorm aan geven. Gezin, verkiezingen, religie, organisaties, jeugdbewegingen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, bedrijven, sociale zekerheid... worden onder de loep genomen. Je onderzoekt maatschappelijke fenomenen als gezondheid, etnocentrisme, armoede, culturele diversiteit en sociale ongelijkheid.

Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Geen
Credits 180