Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Algemene sociale wetenschappen

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

ASW: interdisciplinaire opleiding die elementen uit psychologie, sociologie, pedagogische wetenschappen en antropologie combineert in de studie van hedendaagse sociale en maatschappelijke thema's.


Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Enkele voorbeelden: re-integratie bij werknemers, kwesties van persoonlijke, etnische en nationale identiteit, het sociale zekerheidsstelsel en de invloed van muziek op de ontwikkeling van adolescenten.

Bij al deze thema's gaat het om een complexe wisselwerking tussen gedrag van individuele personen en de omgeving waarin mensen leven: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. Algemene sociale wetenschappen richt zich op het begrijpen van die complexiteit. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe de moderne samenleving in elkaar zit.

ASW is een brede sociaalwetenschappelijke opleiding. Je verwerft kennis uit verschillende disciplines - psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie - om de vraagstukken te verklaren. Daarbij leer je interdisciplinair denken: je combineert kennis en theorieën uit de verschillende vakgebieden. Zo ontwikkel je je eigen interdisciplinaire visie op maatschappelijke verschijnselen en problemen.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Academische propedeuse
HBO propedeuse Bij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger;


Kosten
2018 Full-time Institutioneel € 8208 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 9345 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Het eerste jaar bestaat uit acht verplichte cursussen: een eerste kennismaking met wat interdisciplinariteit inhoudt en vervolgens inleidingen in de psychologie, sociologie en cultuurwetenschappen. Je wordt geschoold in methoden van onderzoek en statistiek en maakt kennis met het werk van sociale wetenschappers in de praktijk.

characteristics

* ASW is een brede interdisciplinaire studie die studenten zal aanspreken met een brede sociaalwetenschappelijke interesse.
* Een bachelor ASW verleent toegang tot de drie masters van ASW en een veelheid van masters in de psychologie, pedagogische wetenschappen, sociologie en beleids- en bestuurswetenschappen.

curriculum

Het eerste jaar bestaat uit acht verplichte vakken: een eerste kennismaking met interdisciplinairiteit, inleidingen in de psychologie, sociologie en cultuurwetenschappen en methoden van onderzoek en statistiek. In het tweede jaar kies je een studiepad waarmee je je specialiseert op een inhoudelijk thema en je voorbereidt op een master.

internship

In de profileringsruimte kun je een stage op academisch niveau lopen. Je krijgt inzicht in de praktijk van het sociaalwetenschappelijk werk. Ook versterk je je professionele vaardigheden en doe je relevante werkervaring op. Je werkt in de stage zelfstandig aan een opdracht.

job perspective

Afgestudeerde ASW'ers vind je overal. Ze werken bijvoorbeeld als onderzoeksmedewerker op het gebied van alcohol- en drugspreventie, jeugdzorg of integratie, ze doen advieswerk op terreinen als arbeid, opleiding, consultancy en training, of ze zijn werkzaam op beleids- en communicatieafdelingen van organisaties.

study abroad

Door het omvangrijke internationale netwerk van de universiteit kun je een periode studeren in het buitenland. Ook ASW zelf heeft goede internationale contacten, onder meer in Zuid-Afrika. Veel studenten ervaren hun verblijf in het buitenland als een belangrijke fase van hun studietijd.

study association

Alcmaeon is de faculteitsvereniging voor Sociale Wetenschappen.

ASW heeft sinds 2012 een eigen studievereniging: Versatile. Versatile organiseert speciaal voor ASW-studenten het introductiekamp voor de nieuwe eerstejaars studenten, lezingen en congressen, borrels, enz.
Iedereen is welkom!

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180