Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestuur en beleid

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues in de publieke sector, een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.


In het masterprogramma kan het hele spectrum aan betrokken instellingen en organisaties aan de orde komen: overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en private partijen. Maar het gaat evengoed om de structuren en regels rond beleid en bestuur, om het management van beleidsprocessen en om de inhoudelijke afwegingen en keuzes die politici, bestuurders en publieke managers maken.

Thema's die daarbij in het bijzonder aandacht krijgen, zijn besluitvorming, governance, verantwoording en burgerschap. Je bestudeert deze thema's vanuit de 'state of the art' van theorievorming en onderzoek. De kennis hiervan wordt gebruikt bij het analyseren van actuele vraagstukken en cases. Daarnaast heb je de kennis nodig bij de training van vaardigheden en competenties voor de professionele praktijk.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 10512 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

characteristics

multidisciplinair programma

ontwikkeling van competenties voor de praktijk

veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling

kleinschalig onderwijs

curriculum

Je volgt drie verplichte cursussen 'Governance', 'Besluitvorming' en 'Burgerschap en verantwoordelijkheden'. Daarnaast volg je twee cursussen uit het aanbod van de academische en professionele vaardighedencursussen.
In de afstudeerfase volg je voorbereidende bijeenkomsten ter ondersteuning van je empirisch onderzoek en het bijbehorende literatuuronderzoek. We besteden daarin aandacht aan recent onderzoek, methoden en technieken en de ontwerpfase van je afstudeerproject.

job perspective

Na afronding van je master, kun je bij een overheidsorganisatie aan de slag - van gemeenten tot 'Brussel' -, bij ziekenhuizen en onderwijsinstellingen, advies- en onderzoeksbureaus voor de publieke sector. Gezien de verwevenheid tussen overheid en markt hebben steeds meer (internationale) bedrijven behoefte aan professionals die expertise bezitten op het gebied van beleid en governance. Ook daar zou je aan de slag kunnen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60