Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestuur en beleid voor professionals

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording.


De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen organisatiecontext en uw persoonlijke ervaring. U leert reflecteren op eigen denken en handelen en ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs-en beleidsprocessen. Hetzelfde geldt voor het leren toepassen van dit multidisciplinaire, theoretische perspectief op concrete vraagstukken die spelen in organisaties met een publieke functie.

In deze tweejarige master wordt u uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. U ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele bestuurs- en beleidspraktijk kritisch en adequaat te hanteren.

Wij verbinden uw werkervaring aan academische verdieping.

characteristics

Geaccrediteerde masteropleiding; kleinschalig, maximaal 22 deelnemers, combinatie wetenschap en praktijk; kennisuitwisseling diverse sectoren; multidisciplinariteit; gedurende 24 maanden met dezelfde groepssamenstelling; De programmacoördinator geeft sturing aan de koppeling van de praktijk van bestuur en beleid aan academische competenties. Bovendien bewaakt hij het individuele leerproces en het groepsproces.

curriculum

Jaar 1:
* Openbaar bestuur in beweging
* Organiseren en organisaties
* Actuele klassiekers
* Beleid maken en sturen
* Bestuur en beleid: synthese
* Onderzoek

Jaar 2:
* Publiek management
* Sturing en verandering in organisaties
* Besturen in internationaal perspectief
* Normatieve en ethische dilemma's
* Publieke verantwoording
* Afstudeerproject

program guide

website met inhoudelijke informatie over de geaccrediteerde master Bestuur en Beleid voor professionals

tuition fee

Het betreft een privaat gefinancierde opleiding voor professionals.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 60