Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bestuurs- en organisatiewetenschap

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.


De bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Die ontwikkelingen bestudeer je vanuit verschillende perspectieven en disciplines. Je maakt kennis met de praktijk van bijvoorbeeld overheidsorganisaties, ziekenhuizen, scholen en adviesbureaus. Je leert verschillende onderzoeksmethoden hanteren en je ontwikkelt je sociale en professionele vaardigheden. De opleiding wordt gekenmerkt door interactiviteit en persoonlijke betrokkenheid. Wij verwachten van jou dan ook een gemotiveerde, actieve houding.

De opleiding bestaat uit een hoofdprogramma, dat maximaal driekwart van de opleiding vormt, en de keuzeruimte. In het eerste jaar leer je de belangrijkste theorieën en onderzoeksopvattingen en in het tweede jaar verdiep je je inzicht. In het derde jaar, je profileringsruimte, houd je je o.a. bezig met een leerkring, waarin je zelfstandig met medestudenten aan de slag gaat, begeleid door docenten. Je kunt hierbij denken aan de leerkringen 'Management van human resources' of 'Governance, democratie en verantwoording'. Daarnaast is er ruimte voor vrije keuzecursussen. Je sluit ieder bachelorjaar af met een onderzoek.

Vooropleiding

Profiel Extra vakken
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
HBO propedeuse


Kosten
2018 Full-time Institutioneel € 8208 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 9345 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

In het eerste jaar laten we zien wat het domein van B&O precies is.

admission

Naast een cijferlijst vragen we om een motivatiebrief, een aanbevelingsbrief van een decaan of begeleider en je doet een profieltest. Ten slotte voeren we een selectiegesprek.

characteristics

Bij B&O bestudeer je actuele ontwikkelingen in de samenleving. Je volgt kleinschalig en interactief onderwijs. Er is aandacht voor de praktijk en je verwerft professionele vaardigheden voor de arbeidsmarkt. In de Keuzegids Hoger Onderwijs en de onderwijsenquête van Elsevier is Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht al meerdere jaren uitgeroepen tot de beste opleiding op dit gebied in Nederland. In 2016 kreeg de opleiding het kwaliteitszegel van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

job perspective

Tijdens de hele opleiding heb je contact met organisaties waar je als B&O'er zou kunnen werken. Je leert wetenschappelijk onderzoek doen in de praktijk, er zijn gastcolleges door professionals en bovendien wordt je in het onderwijs op het gebied van vaardigheden goed voorbereid op het functioneren in een organisatie. Afgestudeerden verwerven daardoor uitstekende startposities als trainee, projectleider, beleidsmedewerker, onderzoeker of adviseur bij zowel publieke als private organisaties.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Bachelor (HBO)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180