Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Cultuurgeschiedenis van modern Europa

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

In het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa bestudeer je de positie van Europa in de wereld vanuit cultuurhistorisch perspectief, met een nadruk op de moderne geschiedenis.


Het programma biedt diepgaand inzicht in de geschiedenis van de ideeën en praktijken die ten grondslag liggen aan processen van identiteitsvorming van individuen, groepen en samenlevingen. Internationale kaders worden hierbij steeds belangrijker.

De focus van het programma ligt op theorieën van moderne cultuurgeschiedenis, globale perspectieven op de Europese beschaving, het beleid rondom erfgoed en cultureel geheugen, aspecten van transnationale geschiedenis en postkoloniale cultuur, globale praktijken van burgerschap, en de ontwikkeling van academische vaardigheden gericht op de beroepspraktijk. Ons startpunt is het bestuderen van actuele problemen en discussies.

Het programma biedt een Engelstalige en een Nederlandstalige track aan. De cursussen die in de tracks worden aangeboden zijn hetzelfde, alleen de voertaal verschilt.

Schrijf je in voor ons webinar op 8 maart 2017!
Meer informatie: https://www.uu.nl/masters/en/cultural-history-modern-europe/activities

Our programme offers you profound insight into the history of ideas and practices that form the identities of individuals, groups, and societies, including heritage and public history in international frameworks.

The programme content focuses on theories of modern cultural history, global perspectives on European civilisation, the politics of heritage and cultural memory, aspects of transnational history and postcolonial culture, global practices of citizenship, and the development of career-oriented academic competencies. We begin by looking at contemporary problems and discussions.

This programme offers an English track and a Dutch track. The modules offered in these tracks are the same – only the language of instruction differs.

Join our webinar on 8 March 2017!
More information: https://www.uu.nl/masters/en/cultural-history-modern-europe/activities

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60