Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Farmacie

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het driejarige masterprogramma farmacie leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.


Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebeleid, productzorg en farmaceutische bedrijfsvoering.

In dit programma volg je onderwijs in multidisciplinaire blokken, maak je vroeg kennis met de praktijk, doe je een onderzoeksproject en kies je voor een geneesmiddel- of patiëntgericht profiel met bijbehorende cursussen.

Je krijgt te maken met de meest recente ontwikkelingen in het farmaceutische vakgebied die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Activerende onderwijsvormen zoals probleem gestuurd en projectonderwijs staan centraal.

Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, bereiden, beheren en afleveren van geneesmiddelen en de farmaceutische bedrijfsvoering. Het programma kenmerkt zich door multidisciplinaire blokken, een vroege kennismaking met de praktijk, een onderzoeksstage en de keuze voor een geneesmiddel- of patiëntprofiel.
Je te maken krijgt met de meest recente ontwikkelingen in het farmaceutische vakgebied die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Activerende onderwijsvormen zoals probleem gestuurd en projectonderwijs staan centraal.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 12585 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 18690 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

curriculum

STUDIEJAAR 2
In het tweede jaar vindt verdere verdieping plaats door je keuze van het onderzoeksproject en de profielblokken. Je krijgt de mogelijkheid aan de hand van de ervaringen, opgedaan in de onderwijsblokken en de stage van het eerste jaar, een keuze te maken tussen Geneesmiddel- of Patiëntgerichte blokken die het beste bij jouw toekomstverwachtingen en interesses passen.

Onderzoeksproject
In het onderzoeksproject leer je de academische vaardigheden uit de bachelor toepassen in een onderzoek. Daarbij heb je de vrijheid zelf een onderwerp te kiezen en uit te voeren, voorzover de beschikbare voorzieningen (begeleiding, apparatuur) dit mogelijk maken. Er moet wel een duidelijke relatie met farmacie zijn. De duur van het onderzoeksproject is ongeveer een half jaar.

STUDIEJAAR 3
In het laatste jaar worden de profielblokken afgerond. Daarna start de fase van de opleiding die geheel gericht is op de beroepspraktijk: apotheekmanagement en de stages in de openbare en ziekenhuisapotheek.

internship

De stages in de openbare en ziekenhuisapotheek vormen de laatste onderdelen van de studie. Alle theorie is aan de orde geweest en nu moet je laten zien dat je die theorie kunt toepassen in de praktijk.

Ook bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de opleiding, bij voldoende resultaat van voorgaande studieonderdelen inclusief hoofdstages, een korte keuzestage van 5 weken te volgen. Dit is een stage aan het einde van de studie, waarbij gekozen kan worden voor verschillende varianten.

job perspective

Van de afgestudeerde apothekers en farmaceuten vindt 98% binnen enkele maanden een baan op het eigen vakgebied. De toekomstverwachting met betrekking tot de werkgelegenheid in de farmacie is uitstekend.

Het merendeel van de afgestudeerde apothekers (circa 70%) is werkzaam in de gezondheidszorg als gevestigde of tweede apotheker in een openbare apotheek, of in een ziekenhuisapotheek. Anderen zijn werkzaam in de industrie, bij de overheid, als onderzoeker of als docent.

study association

Utrechtse Pharmaceutische Studentenvereniging
Zie voor meer informatie www.upsv.nl

curriculum

Kijk voor meer informatie op http://www.uu.nl/university/masters/NL/farmacie/Pages/default.aspx onder Study Programme

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180