Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Fysiotherapiewetenschap

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

De master fysiotherapiewetenschap richt zich op de wetenschap van de fysiotherapeutische patiëntenzorg door zorgprogramma's en innovaties te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor implementatie.


In het masterprogramma fysiotherapiewetenschap word je opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker, kennisdeler en implementator van zorgvernieuwingen. Je leert wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, verspreiden en integreren in de gezondheidszorg, de fysiotherapie in het bijzonder. Daarnaast leer je innovatie- en kwaliteitsbeleid formuleren en veranderingsprocessen initiëren met als doel kwaliteit en doelmatigheid van zorg te behouden dan wel te verbeteren. Je kunt dit masterprogramma alleen in deeltijd volgen, dus een combinatie van werken en studeren is mogelijk.

Het programma duurt twee jaar en biedt je methoden en technieken waarmee je het systematisch handelen van fysiotherapeuten in beeld kunt krijgen. Verder volg je de verplichte vakken 'Signaleren en exploreren' en 'Evalueren en debatteren'. Daarnaast kies je vakken als 'Kwalitatief onderzoek', 'Zorginnovatie', 'Motorisch leren' en 'Wetenschappelijke praktijkvoering'. Afsluitend voer je een zorgvernieuwings- en/of toegepast onderzoeksproject uit als afstudeerproject in de zorgpraktijk. Je iendscriptie moet voldoen aan de eisen voor een publicatie in een tijdschrift met een notering in de Science Citation Index.Kosten

2018 Part-time Wettelijk voorgeschreven € 1831 / jaar

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten €18350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60