Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde en is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de Utrechtse bache


In dit masterprogramma ligt de nadruk op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren (het voorkomen dat dieren ziek worden). Je leert te kijken naar het bedrijf, de bedrijfsvoering, de productietechnische processen, de veehouder, de dieren en de omgeving waarin de dieren leven.

Het programma richt zich op:
* Planmatig werken
* Gezondheidsmanagement
* Kwaliteitssystemen
* Veterinaire volksgezondheid

Je verzamelt en analyseert vervolgens data en maakt een plan van aanpak. Je gaat in gesprek met de veehouder en adviseert om het bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en dat er geen/zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van:
* Diergezondheid
* Dierwelzijn
* Volksgezondheid

De studie bereidt je voor op hoe het beroep van de dierenarts er in de toekomst uit ziet. Je kunt gaan werken als practicus, maar ook terecht komen bij een farmaceutisch bedrijf, de voederindustrie of beleidsmatig aan de slag. De dierenarts is (ook) in de toekomst steeds meer preventief bezig en draagt zorg voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij dieren.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 21797 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 23882 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

admission

Vanaf collegejaar 2020-2021 is matching voor studenten met een diploma van de Utrechtse bacheloropleiding Diergeneeskunde een verplicht onderdeel van de inschrijving voor de masteropleiding Diergeneeskunde. Op dit moment wordt onderzocht hoe een matchingstraject er uit gaat zien en meer informatie volgt zodra er meer over bekend is.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 180