Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Interculturele communicatie

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de interdisciplinaire master Interculturele communicatie doe je praktijkgericht onderzoek naar de optimalisering van communicatie in meertalige en internationale contexten.


De wereld wordt steeds 'kleiner'. Vanwege technologische en economische ontwikkelingen komen we steeds vaker in aanraking met andere talen en culturen. In multiculturele samenlevingen, in internationale organisaties of op internet: communicatie is steeds vaker een internationale, en daardoor interculturele aangelegenheid. Ook in het bedrijfsleven worden culturele parameters en wederzijdse beeldvorming steeds belangrijker.

In het masterprogramma Interculturele communicatie leer je omgaan met die talige en culturele diversiteit in verschillende, internationale, contexten. Het masterprogramma is toepassingsgericht, interdisciplinair, internationaal en meertalig. Eenmaal afgestudeerd kun je als meertalige en interculturele expert bijdragen aan de Europese eenwording en aan een goede verstandhouding in deze tijden van toenemende globalisatie.

The world is becoming an ever 'smaller place'. We are increasingly brought into contact with different languages and cultures. Through multicultural societies, international organisations and online connections. Communication has become an international – and therefore an intercultural – matter. The importance of understanding cultural parameters and mutual perceptions is rapidly increasing in fields such as business, education, conflict resolution, and more

The Intercultural Communication Master's programme teaches you how to approach linguistic and cultural diversity in various, international, contexts. It is implementation-oriented, interdisciplinary, international and multilingual. After graduation your skills as a multilingual and intercultural expert mean you will be ready to contribute to mutual understanding within Europe and to the good worldwide relationships that are so important in this age of globalisation.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 10512 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 15575 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

job perspective

Na de master Interculturele communicatie kun je communicatieprocessen analyseren en verbeteren en problemen omtrent beeldvorming helpen voorkomen of oplossen. Tijdens je studie doe je kennis en ervaring op als (vreemde) taal- en cultuurspecialist en kun je daarna aan de slag bij internationaal opererende bedrijven en overheidsinstellingen en op het gebied van interne en externe communicatie.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60