Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Logopediewetenschap

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het masterprogramma logopediewetenschap richt zich op de wetenschappelijke bestudering, ontwikkeling, verspreiding, toepassing, integratie en innovatie van het logopedisch handelen.


Het masterprogramma logopediewetenschap leidt je op tot academische professional die meewerkt aan de ontwikkeling, verspreiding en integratie van wetenschappelijk kennis op het gebied van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, vanuit medisch en taalwetenschappelijk perspectief. Daarnaast leer je wetenschappelijke kennis en onderzoek toepassen om innovatie- en kwaliteitsbeleid te formuleren en leiding geven aan veranderingsprocessen binnen gezondheidszorginstellingen. Je leert kennis te verzamelen, kritisch te analyseren, te presenteren en erover te debatteren. De taalwetenschappelijke benadering speelt bij dit proces een belangrijke rol. Je volgt dit masterprogramma in deeltijd, dus een combinatie van werken en studeren is mogelijk.

Het programma bestaat uit de vakken 'Meten, evalueren en kwantificeren', 'Wetenschappelijke benadering van de stem-, spraak-, gehoor-, en slikpathologie', 'Neurolinguistiek', 'Psychology of speech production and perception', 'Methoden van Experimenteel Onderzoek' en een keuzevak. Afsluitend schrijf je een masterthesis (scriptie) gebaseerd op een zelfstandig onderzoek, eventueel gekoppeld aan een stage.

curriculum

* Keuzeonderwijs specifiek voor studenten Logopediewetenschap is:
Clinical Speech Perception and Production, dr. H. Terband (faculteit Geesteswetenschappen)

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60