Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Management van Publieke Vraagstukken

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het masterprogramma Management van publieke Vraagstukken leert u, als leidinggevende een multidisciplinaire visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Deze master is privaat gefinancierd.


Strategisch Management in de non-profit sector is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en staffunctionarissen in de non-profit sector die in aanraking komen met strategische vraagstukken. U ontwikkelt de vaardigheid om in een vroeg stadium vaak subtiele veranderingen te ontdekken en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Door reflectie op eigen denken en handelen brengt u aangereikte theoretische concepten, visies en kaders in relatie met uw eigen praktijksituatie.

Het tweejarige programma spitst zich vanuit brede omgevingsvraagstukken, via organisatieaspecten steeds meer toe op de persoon in de rol van strategisch manager. In het eerste jaar wordt het concept strategisch management nader verkend en ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties. Het tweede jaar heeft als centraal thema organisaties en verandering. Daarnaast doet u onderzoek over een zelfgekozen thema vanuit uw eigen werksituatie en schrijft u hier een scriptie over. Na succesvolle afronding ontvangen studenten de academische graad Master of Science(MSc).

Wij koppelen uw werkervaring aan academische verdieping.

characteristics

- Geaccrediteerde masteropleiding
* Specialisatie non-profit sector
* Combinatie wetenschap en praktijk
* Kennisuitwisseling diverse sectoren, ook via intervisie

curriculum

Vier blokken van vijf seminars, gericht op:
* organisatie kenmerken
* sturing van organsiaties
* veranderen van organisaties
Elk afgesloten met een toets
Blok 4 positionering en organisatie ondezoek
Afsluiting van de opleiding met een masterscriptie

program guide

Het masterprogramma strategisch management in de non-profit sector is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en staffunctionarissen in de non-profit sector met een eindverantwoordelijke positie. U ontwikkelt de vaardigheid om in een vroeg stadium vaak subtiele veranderingen te ontdekken en voldoende opties open te houden om tot de best mogelijke oplossing te komen. Door reflectie op eigen denken en handelen brengt u aangereikte theoretische concepten, visies en kaders in relatie met de eigen praktijksituatie.

Het deeltijdprogramma duurt twee jaar en is opgebouwd vanuit omgevingsvraagstukken naar organisatieaspecten naar de persoon in de rol van strategisch manager. In het eerste jaar wordt het concept strategisch management nader verkend en ingevuld vanuit verschillende perspectieven op sturing van organisaties. Het tweede jaar heeft als centraal thema organisaties en verandering. Daarnaast doet u onderzoek over een zelfgekozen thema vanuit uw eigen werksituatie en schrijft hier een scriptie over.

tuition fee

De opleidingskosten zijn inclusief catering, collegegeld, literatuur en boeken, studiekosten.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 60