Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Onderneming en Recht

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het masterprogramma Onderneming en recht geeft zicht op de rol en het functioneren van ondernemingen vanuit het perspectief van het ondernemings-, arbeids- en mededingingsrecht.


In het masterprogramma Onderneming en recht leer je de processen binnen de onderneming en de transacties van ondernemingen doorgronden aan de hand van de verschillende rechtsgebieden die in de master centraal staan: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht. Daarbij zul je ook kennismaken met de juridische aspecten van grote, internationale ondernemingen.

Je leert over vennootschappen, hedge funds, corporate governance, mededinging, medezeggenschap in internationale concerns, maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en toezicht op markten (door toezichthouders als ACM, AFM en NZa). Ook reorganisaties en herstructureringen worden belicht. Zo krijg je goed zicht op de juridische structuur en dynamiek van een onderneming.

In veel van de vakken wordt van je gevraagd praktijkgerichte oplossingen te bedenken. Je kunt je kennis verder toespitsen op de praktijk via stages, bedrijfsbezoeken en gastcolleges. Die mogelijkheden worden mede geboden door de studievereniging Corporate Law Society waar je als student van deze master bij voorkeur lid van moet worden.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 10512 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Het masterprogramma start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:

* een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta I en II (bestaande uit zes verschillende modules)
* een master-minor of specialisatie (15 EC) en
* het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.

characteristics

Als student van het masterprogramma Onderneming en recht in Utrecht volg je een veeleisend programma waarin de onderneming centraal staat en haar rol in de nationale en internationale samenleving, leer je vanuit minstens drie verschillende juridische invalshoeken problemen te analyseren waar ondernemingen mee te maken hebben.

job perspective

Als je arbeidsrecht gekozen hebt, kun je gaan werken bij de (bedrijfs)juridische of personeelsafdeling van middelgrote en grote bedrijven. Met de vakken verzekeringsrecht en recht van de sociale verzekeringen hoort een functie bij een grote assurantiemaatschappij tot de mogelijkheden. Het vak Europees economisch recht en beleid biedt je de kennis en de verdieping voor een baan bij het ministerie van Economische Zaken of de Europese Commissie. Europees arbeidsrecht, European corporate law en/of international commercial and financial law bieden mogelijkheden om de internationale rechtspraktijk in te gaan. Daarnaast kun je een juridische functie overwegen bij werkgevers- en werknemersorganisaties, adviesbureaus of toezichthouders, zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit of de Autoriteit Financiële Markten of bij de Nederlandse of Europese overheid.

study association

Juridische Studentenvereniging Utrecht
www.jsvu.nl

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type LL.M (Master of the Laws)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60