Dé opleidingensite voor hbo en hoger

One Health

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

In het masterprogramma One Health staat multidisciplinair onderzoek op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier en milieu met een focus op infectieziekten centraal.


Dit programma leidt multidisciplinaire onderzoekers op gespecialiseerd in One Health. De One Health aanpak vereist interdisciplinair onderzoek door samenwerking tussen artsen, dierenartsen, epidemiologen, microbiologen en ecologen. Hierbij staan monitoring, evaluatie, modellering, controle en preventie van volksgezondheidsrisco's gerelateerd aan dier en milieu centraal. Dit masterprogramma bestaat uit cursussen, onderzoeksprojecten, een schrijfopdracht en seminars. De onderdelen richten zich op verschillende onderwerpen als zoönoses en (nieuw) opkomende ziektes, (moleculaire) epidemiologie, ecologie en wildlife, risicoanalyse en risicopreventie. Afgestudeerden zijn goed voorbereid voor een PhD positie, maar ook consultant of een beleidsfunctie in de commerciële of publieke sector zijn mogelijk.

This master programme educates multidisciplinary researchers in the field of One Health. The One Health approach in research involves interdisciplinary research by collaborations between physicians, veterinarians, epidemiologists, microbiologists and ecologists. Within One Health public health threats related to animals and environment are being monitored, studied, evaluated, modeled and controlled. The program will contain theoretical courses, research projects, a writing assignment, and seminars. The program consists of a combination of different disciplines: zoonotic diseases and (re) emerging diseases, (molecular) epidemiology, ecology and wildlife, risk analysis and risk prevention. Graduates of this programme are prepared for a PhD position, but other possibilities are consultancy or policy within the commercial or public sector.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 21797 / jaar
2018 Full-time Internationaal € 23882 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

De verplichte cursussen worden in principe het eerste jaar gevolgd. Alle overige onderdelen (keuzecursussen, seminars, schrijfopdracht, onderzoeksprojecten) kunnen in elk mogelijke volgorde gepland worden.

characteristics

Dit is het eerste Europese masterprogramma in One Health gericht op onderzoek. De samenwerking tussen de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde in Utrecht is uniek binnen Nederland.

curriculum

Dit programma bestaat uit verplichte cursussen (15 EC), keuzecursussen (12 EC), een schrijfopdracht (7.5 EC), twee onderzoeksprojecten (33 en 51 EC) en het bijwonen van seminars (1.5 EC).

1st year

In principle, the mandatory courses will be attended in the first year. All the other components (elective components, writing assignment, seminars, research projects) can be followed in any given order.

characteristics

This is the first European master's programme in One Health with a clear focus on research. Also, the interconnection between Veterinary Medicine and Medicine in Utrecht University is unique within the Netherlands.

curriculum

This programme consists of mandatory courses (15EC), elective component (12 EC), a writing assignment (7.5 EC), two research projects (33 and 51 EC) and attending seminars (1.5 EC).

objectives

To educate multidisciplinary researchers on the interface of public health, animal health and environmental health with a clear focus on infectious diseases.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 120