Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Organisatie, cultuur en management

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het geaccrediteerde masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Dit programma richt zich op professionals.


Het tweejarige masterprogramma Organisatie, Cultuur en Management draait om wat er in en tussen organisaties plaatsvindt. De context is hierbij altijd veelzijdig en complex. U beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Ons uitgangspunt is dat het noodzakelijk is deze omgevingsprocessen te leren analyseren om de processen in de eigen organisatie begrijpen. Voor deelname aan deze master gaan we er vanuit dat u relevante casuïstiek vanuit uw eigen beroepspraktijk kunt inbrengen.

Het programma bestaat uit thematische modules als 'Perspectieven op organiseren', 'Organisaties in bestuurlijke en maatschappelijke context', 'Management van betekenisgeving en diversiteit', 'Onderzoek in discussie', 'Organiseren en managen in ambigue publieke domein' en 'Moraliteit en opportuniteit'. Afsluitend schrijft u een scriptie over een zelfstandig te verrichten onderzoek in de eigen organisatie.
Succesvolle afronding geeft u recht op de Master of Science titel(MSc).
Uw werkervaring wordt gekoppeld aan academische verdieping. Dit programma is privaat gefinancieerd.

characteristics

- kleinschaligheid van de groep maximaal 22 deelnemers
* interactief onderwijs gedurende 24 maanden met dezelfde groep.
* professionals met verantwoordelijkheid strategisch beleidsadvies.
* ruime werkervaring kunnen koppelen aan het bestuderen van fundamentele theoretische vragen en deze verbinden aan praktische- en academische kennis op gebied van Bestuur en Organisatie.

curriculum

Nederlandstalig onderwijs, veel Engelstalige literatuur
Jaar 1:
* Perspectieven op organiseren
* Cultuur en macht in organisaties
* Organiseren en besturen in context
* Onderzoek(er) in discussie
* Methoden en technieken van onderzoek

Jaar 2:
* Managen van organisatieverandering
* Meervoudig managen in publieke domeinen
* Theorie en interventie
* Leiderschap in context
* Afstudeeronderzoek

program guide

Website met inhoudelijke informatie over de geaccrediteerde master Organisatie, Cultuur en mangement, opleiding voor professionals.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma
Credits 60