Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Staats- en bestuursrecht

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Dit programma is een brede academische opleiding met de mogelijkheid extra diep in te gaan op omgevingsrecht, economisch publiekrecht of instrumenten van overheidssturing.


De problemen en dilemma's van deze tijd worden niet alleen in Nederland, maar ook in Europees en internationaal verband opgepakt. In dit masterprogramma is het uitgangspunt de Nederlandse rechtsorde. Die wordt geplaatst in Europees en internationaal perspectief, waarbij de samenhang tussen nationaal en bovennationaal recht grondig wordt bestudeerd. Zo sluit het programma optimaal aan op de beroepsperspectieven van juristen.

Juristen die deze master hebben afgerond, werken bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of de Autoriteit Consument en Markt. Ook komen zij terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht, bij adviesbureaus, organisaties in het bedrijfsleven en in de politiek.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 10512 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:
* een master-major (30 EC) die bestaat uit vier verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen, Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en Practicum procederen of Practicum waterrecht (samen 30 EC);
* een master-minor of specialisatie (15 EC);
* het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.

characteristics

Als student Staats- en bestuursrecht in Utrecht kun je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je programma door een master-minor te kiezen op het gebied van European Law, Privaatrecht, Strafrecht of Public International Law, maar kun je je ook verder specialiseren binnen het staats- en bestuursrecht op het gebied van het omgevingsrecht, economisch publiekrecht of instrumenten van overheidssturing.

curriculum

Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:
* een master-major (30 EC) die bestaat uit vier verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen, Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en Practicum procederen of Practicum waterrecht (samen 30 EC);
* een master-minor of specialisatie (15 EC);
* het onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.

job perspective

Een klein percentage afgestudeerden gaat na de masterfase promoveren of nog een andere opleiding doen. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft goede banden met de beroepspraktijk.

objectives

Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist, waarna je uitstekend in staat bent je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.

study association

Juridische Studentenvereniging Utrecht
www.jsvu.nl

Studievereniging voor Staats- en Bestuursrecht Politeia
http://www.uu.nl/faculty/leg/nl/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/informatievoorstudenten/ontwikkeling-en-verbreding/studieverenigingen/Pages/default.aspx

tracks

In je master-major volg je twee verplichte major cursussen: Trias politica in een gelaagde rechtsorde en Burger en overheid. Daarnaast is de cursus Capita Selecta Onderzoeksmethoden en technieken in het staats- en bestuursrecht en het Practicum Procederen verplicht. Tot slot volg je het Onderzoeks- en scriptietraject. Naast het verplichte gedeelte is er ruimte voor twee minorcursussen of specialisatiecursussen, zoals vermeld onder de specialisaties.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type LL.M (Master of the Laws)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60