Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Strafrecht

Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Bij het masterprogramma Strafrecht leer je kritisch, creatief en analytisch na te denken over belangrijke, juridische en maatschappelijk relevante vraagstukken.


Je leert op wetenschappelijk verantwoorde wijze een juridisch probleem op te lossen. Hierbij houdt het programma rekening met de toenemende maatschappelijke en juridische betekenis van het Europees strafrecht.

De cursussen in de master Strafrecht leggen een duidelijke link met de beroepspraktijk. Daarnaast komen praktische vaardigheden aan bod, zoals het schrijven van een processtuk op basis van een strafdossier. In onderwerpen, behandeling en diepgang van cursussen komt het strafrechtelijk onderzoek terug dat door de docenten wordt verricht. In de Capita Selecta modules word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Door een master-minor buiten het Strafrecht te kiezen, kun je een sterke vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je kunt je ook verder specialiseren binnen het strafrecht.

Ook leer je zelf onderzoek te doen, zoals in het kader van het Onderzoeks- en Scriptietraject (OST-traject) dat je stapsgewijs voorbereidt op het schrijven van jouw masterscriptie.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 10512 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

1st year

Het masterprogramma Strafrecht start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:
* een master-major die bestaat uit vier verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta I en II (bestaande uit verschillende modules);
* een master-minor of specialisatie;
* het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie.

In de master-major volg je twee verplichte major cursussen: Strafprocesrecht en Bijzonder strafrecht.

characteristics

Met Strafrecht in Utrecht geef je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma. Als enige in Nederland krijg je in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht. Je wordt getraind om je in korte tijd je in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules. Vanaf het begin van je studie start je met je Onderzoeks- en scriptietraject. Kies je voor een extra verdieping, dan kan dat in het Excellent Mastertracé.

curriculum

Het masterprogramma Privaatrecht start in september en duurt één jaar en bestaat uit:
* een master-major (30 EC) die bestaat uit vier verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta I en II (bestaande uit verschillende modules);
* een master-minor of specialisatie (15 EC);
* het Onderzoeks- en scriptietraject naar het schrijven van een scriptie van 15 EC.

job perspective

Uit de Arbeidsmarktmonitor 2013 blijkt dat veel Utrechtse juristen direct na hun afstuderen een baan vinden. Na gemiddeld 4 maanden hebben alle afgestudeerden een baan. Een klein percentage gaat na de masterfase promoveren of nog een andere opleiding doen. Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft goede banden met de beroepspraktijk.

objectives

Je leert het strafrecht als systeem te doorgronden en het in te zetten als instrument voor het reguleren van menselijk gedrag. Deze benadering maakt je bewust van de (on)mogelijkheden van het strafrecht om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Binnen het programma kun je je al duidelijk oriënteren op de beroepspraktijk door zowel de betrokkenheid van gastsprekers vanuit de rechtspraktijk en praktijkopdrachten als het schrijven van annotaties en processtukken.

study association

Juridische Studentenvereniging Utrecht
www.jsvu.nl

Ad Informandum
Studievereniging voor Strafrecht en Criminologie

http://www.adinformandum.nl/

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type LL.M (Master of the Laws)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60