Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Amsterdam IT-Audit Programme

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

De post-initiële opleiding Amsterdam IT Audit Programme (AITAP) verschaft de competenties en vaardigheden die IT auditors onderscheiden in hun assurance en advisory rol.


Deze opleiding is geschikt voor afgestudeerden met een academische opleiding.

De informatievoorziening vormt de ruggengraat van menige organisatie/onderneming. Dat geldt voor het besturen en uitvoeren van primaire en secundaire bedrijfsprocessen, maar betreft ook het daarover afleggen van interne en externe verantwoording. Informatietechnologie is daarbij onontbeerlijk. In het belang van een adequate beheersing van bedrijfsprocessen worden in toenemende mate eisen gesteld aan de kwaliteit van de geautomatiseerde informatievoorziening. IT auditors zijn bij uitstek de professionals die zekerheden verschaffen en adviseren over die kwaliteit.

1st year

Elk jaar van de opleiding start in september en eindigt in juni. Tussentijdse instroom in februari is gelet op de modulaire structuur van de opleiding mogelijk. Door de opleiding worden internationaal erkende studies voor Certified Internal Auditor (CIA) en Certified Information System Auditor (CISA) gefaciliteerd, waardoor in circa twee jaar tijd drie kwalificaties kunnen worden bereikt.
De colleges vinden plaats op vrijdag. De collegetijden zijn van 09:00 tot 17:00 uur.

characteristics

* Focus op wetenschap én praktijk gedoceerd door erkende professionals met een wetenschappelijke achtergrond, specialismen en/of brede praktijkervaring;
* Onderwijs in kleine groepen;
* Tweejarig parttime programma met studieondersteuning voor internationaal erkende CIA en CISA kwalificaties;
* Administratieve organisatie en interne controle (ook wel BIV/AO en Accounting Information Systems) worden op landelijk RA-niveau getentamineerd;
* NOREA, de beroepsorganisatie voor Register EDP Auditors (RE's), erkent deze opleiding voor IT Auditors;
* De opleiding is evenzeer geschikt voor professionals die niet alleen assurance maar ook advisory (consultancy) services bieden, waarin geadviseerd wordt over de beheersing van informatietechnologie en de informatievoorziening in een breed perspectief;
* Verkort traject voor Register Accountants (RA's), Register Controllers (RC's) en Register Operational Auditors (RO's).

Wie kiest voor de AITAP opleiding geniet geactualiseerd onderwijs van inspirerende docenten uit de wetenschap en/of rijke praktijk.

objectives

* Het uitvoeren van onderzoek en audits;
* Bestuurlijke Informatie Voorziening en Administratieve Organisatie & Interne Controle;
* Control Models (waaronder ook soft controls) en Auditing standards;
* IT Governance, Risk & Compliance en sourcing;
* Audit en advisory skills voor het beoordelen van de beheersing en het adviseren daarover;
* Informatietechnologie, basics, advancements en trends;
* ICT Projectbeheersing en informatiesysteemontwikkeling;
* Systeem- en procesbeoordeling, waaronder ERP systemen;
* ICT technische infrastructuren en informatiebeveiliging.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Privé
Afronding Certificaat
Credits 70