Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Geneeskunde

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de masteropleiding vergroot de student zijn/haar klinische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden door een combinatie van stages en onderwijs.


Na het voltooien van de masteropleiding is de juist afgestudeerde arts basisbekwaam in de praktijk, waarbij hij/zij kennis, vaardigheden en professioneel gedrag kan integreren, en kan omgaan met medische vraagstukken met een hogere complexiteitsgraad. De afgestudeerde arts is daarnaast in staat tot het zelfstandig uitvoeren van consulten.
De masteropleiding baseert zich op het CanMeds model. Dit model hanteert de volgende indeling van rollen en (deel)competenties van de arts in diverse beroepssituaties:
* Medisch Deskundige
* Communicator
* Samenwerker
* Organisator
* Gezondheidsbevorderaar
* Academicus
* Beroepsbeoefenaar

1st year

De masteropleiding is opgebouwd uit vier fases. De masterfasen 1 t/m 4 vertegenwoordigen fasen van toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de coassistent en een afnemende begeleidingsintensiteit.

Masterfase 1 ofwel de 'introductiefase' behandelt de overgang van theorie naar praktijk.

In Masterfase 2 komt het leren toepassen van algemene klinische vaardigheden en het verwerven van specifieke klinische vaardigheden in de praktijk aan bod.

admission

Een diploma bachelor Geneeskunde aan de UvA

instruction modes

Tijdens de pre-master volg je feitelijk het onderwijs van het tweede en derde bachelorjaar in versnelde vorm. Dit vergt veel discipline en doorzettingsvermogen van de student! Na succesvolle afronding van de pre-master, start je in het eerste jaar van de master direct met je coschappen.

job perspective

Basisartsen kunnen zich verder specialiseren tot medisch specialist (AIOS); je komt dan in dienst van een ziekenhuis of een maatschap.

study abroad

Het AMC-UvA biedt studenten de gelegenheid een deel van de coschappen in het buitenland te volgen. Bureau Internationale betrekkinegn van de het AMC-UvA ondersteunt de studenten daar waar mogelijk in het traject.

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma