Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Geschiedenis: Duitslandstudies

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Duitslandstudies aan de UvA is een interdisciplinair masterprogramma van de opleiding Geschiedenis. Je bestudeert Duitsland vanuit historisch, economisch, cultureel en politiek oogpunt.


Duitsland is de grootste buur en de voornaamste handelspartner van Nederland. Bovendien een belangrijke politieke bondgenoot. Duitsland vormt het hart van Europa. Of het nu gaat om politieke, culturele of economische ontwikkelingen: wat in Duitsland gebeurt, heeft direct zijn weerslag op de omringende landen. Daarnaast speelt Duitsland een cruciale rol in het Europese integratieproces.
De master Duitslandstudies speelt in op de behoefte aan deskundigen op het gebied van de Duitse geschiedenis, politiek, taal, cultuur en maatschappij. Duitslandstudies is dan ook een interdisciplinair masterprogramma, waarin Duitsland - en omringende Duitstalige landen - vanuit verschillende disciplines bestudeerd worden.
De opleiding Duitslandstudies werkt nauw samen met het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA); beide onderhouden gezamenlijk goede contacten met Duitse universiteiten. Hierdoor kun je een deel van je studie, bijvoorbeeld de keuzevakruimte, in een Duitstalig land volgen. Dankzij de samenwerking met het DIA worden ook regelmatig interessante debatavonden, lezingen en excursies aangeboden.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 12025 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

curriculum

Het programma van Duitslandstudies is interdisciplinair van opzet: je bestudeert het hedendaagse Duitsland vanuit verschillende invalshoeken, waaronder geschiedenis, economie, letterkunde en politicologie. Onderwerpen zijn: de integratie van Oost- en West-Duitsland, de Nederlands-Duitse betrekkingen en de cultuurgeschiedenis van de Weimarrepubliek. Het programma heeft een studielast van 60 EC: 42 EC voor de vakken en 18 EC voor de masterscriptie.

job perspective

Afgestudeerden van deze master hebben een brede kennis van het hedendaagse Duitsland. Zij zijn geoefend in het doen van zelfstandig onderzoek op het brede terrein van de Duitslandstudies en in staat een eigen vraagstelling en onderzoeksopzet te maken, zelfstandig relevante literatuur en (archief)materiaal te verzamelen en te ordenen en bestaande vakwetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen en te verwerken in een eigen betoog.

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands, Duits
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60