Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Geschiedenis: Militaire geschiedenis

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Heb je een grote belangstelling voor het fenomeen oorlog als kenmerk van de politiek-maatschappelijke cultuur in verschillende periodes, kies dan voor het masterprogramma Militaire geschiedenis.


Van het Paard van Troje tot de precisiebombardementen op steden in het Midden-Oosten: zolang als de mensheid bestaat, is er oorlog. Eerst ter land en ter zee en vanaf de twintigste eeuw ook in de lucht. Oorlog en andere vormen van georganiseerd geweld hebben in de tijd verschillende verschijningsvormen aangenomen. Wat hetzelfde is gebleven, is het feit dat aan elke oorlog een politiek conflict ten grondslag ligt.
In het interdisciplinaire programma Militaire geschiedenis (Krijgswetenschappen) analyseer je verschillende aspecten van oorlog en georganiseerd geweld. Deze lopen uiteen van de politieke sturing van oorlog en krijgsmacht, het maatschappelijk draagvlak ervoor, de maatschappelijke houding ten opzichte van oorlog en militair geweld tot de financiering, vorming, organisatie en uitrusting van krijgsmachten. Maar ook de operationele inzet van de krijgsmacht, de doorwerking van politieke en militaire tradities en vormen van militair leiderschap, en tegenkrachten als pacifisme en antimilitarisme, komen in het masterprogramma Militaire geschiedenis aan de orde. Na afronding ben je een deskundige op dit specifieke terrein van de geschiedenis.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 12025 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

curriculum

Het programma heeft een studielast van 60 EC:
* 42 EC kernvakken en keuzevakken;
* 18 EC masterscriptie.

job perspective

Na afronding van het mastertraject Militaire geschiedenis beschik je over diepgaande kennis van het deelgebied Militaire geschiedenis. Dankzij deze specialisatie heb je betere perspectieven op de arbeidsmarkt dan met alleen een bachelordiploma. Je kunt denken aan functies in de:
* journalistiek;
* politiek;
* museumwereld;
* het archiefwezen;
* bij bibliotheken en uitgeverijen;
* bij de lokale of landelijke overheid;
* in het bedrijfsleven.

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60