Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Kunst- en cultuurwetenschappen: Dramaturgie

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Dramaturgen zijn de kritische 'mededenkers' van een theatervoorstelling; zij onderzoeken de samenhang tussen vorm en inhoud van de voorstelling en de uitwerking ervan op de toeschouwers.


Een dramaturg volgt de hele productie van een voorstelling, van het eerste idee via analytisch vooronderzoek en repetitieproces tot en met de speelperiode van de voorstelling. De dramaturg fungeert hierbij als 'sparring partner' van de regisseur en is onderdeel van het artistieke team.
Dramaturgen begeven zich op het grensvlak tussen wetenschap en kunst: enerzijds zijn zij betrokken bij theaterprocessen en artistiek beleid, anderzijds zijn zij de wetenschappelijk onderzoeker van die theaterpraktijk.
In het UvA masterprogramma Dramaturgie word je opgeleid tot dramaturg. De studie richt zich op alle facetten van het theater: toneel, dans, mime, performance, muziektheater, jeugdtheater enzovoort. De praktijkperiode (stage) neemt een belangrijke plaats in. Leerdoelen zijn o.a.:
* de verdieping van je kennis op het terrein van de theaterwetenschap;
* het ontwikkelen van vaardigheden in de dramaturgiepraktijk, zoals tekstanalyse, conceptontwikkeling, schrijfvaardigheden, houding in een maakproces en reflecteren op voorstellingen;
* het opbouwen van een netwerk in de theaterwereld.
Dramaturgie is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 12025 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

curriculum

Dramaturgie is een intensief programma van anderhalf jaar. Je volgt hierin theoretische vakken, praktijkgerichte vakken, een pre-stage, wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een scriptie, en een uitgebreide stage bij een theatergezelschap. Jouw interesses staan hierbij centraal, je ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en waar mogelijk wordt het programma aan jouw leervraag aangepast. Het programma heeft een studielast van 90 EC:
* 42 EC vakken
* 30 EC stage
* 18 EC scriptie

job perspective

Na afronding van het duale masterprogramma Dramaturgie ben je in staat om als dramaturg aan de slag te gaan in de professionele theaterwereld, bijvoorbeeld bij een gezelschap of festival. Maar je kunt ook denken aan functies op het gebied van beleid, journalistiek, of het onderwijs in kunstvakken. Verder gaan in (wetenschappelijk) onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden.

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 18 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 90