Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Neerlandistiek: Nederlandse letterkunde (research)

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

In het programma Nederlandse Letterkunde bestudeer je de achtergronden en techniek van literaire teksten.


Nederlandse Letterkunde maakt deel uit van de research master Literary Studies, die literatuur vanuit een literatuur-theoretisch en cultuurhistorisch perspectief benadert. De drie kernmodules van het programma richten zich op actuele vraagstukken in de studie van literatuur en de methodologieën die het literatuuronderzoek vereist. Deze kernmodules worden door alle studenten van Literary Studies gevolgd. Zo kom je als student Nederlandse letterkunde ook in contact met studenten van bijvoorbeeld Duitse, Engelse of Slavische letterkunde.

Literary Studies is nauw betrokken bij het lopend letterkundig onderzoek dat aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA verricht wordt. Je verkent de culturele relevantie van metaforen en symbolen, van narrativiteit en perspectief, en van historisch onderzoek. Je bestudeert de dynamische culturele processen waarin wij middels literatuur vraagstukken verkennen van materialiteit, identiteit, moraliteit, gerechtigheid en gemeenschap. Je onderzoekt hoe deze processen verbindingen maken met literatuur en andere artistieke, politieke, economische, academische of journalistieke discoursen.

Kosten

2018 Full-time Institutioneel € 12025 / jaar
2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

curriculum

Het programma heeft een studielast van 120 EC:
* 90 EC vakken
* 30 EC scriptie
Voor de keuzeruimte heb je jaarlijks de keuze uit ten minste acht onderzoeksvakken op het terrein van de Nederlandse letterkunde. Daarnaast kun je nog kiezen uit een breed aanbod van vakken en tutorials, verzorgd door hoogleraren van internationaal aanzien.

job perspective

Amsterdamse en Utrechtse neerlandici onderhouden nauwe contacten met uitgeverijen, cultuurredacties en literaire organisaties in de Randstad. Veel van onze alumni danken hun banen mede aan het feit dat ze al tijdens hun studie konden beginnen met het aanleggen van een netwerk in de culturele wereld.
Een loopbaan in de wetenschap behoort eveneens tot de mogelijkheden. Afgestudeerden met een uitgesproken academische ambitie, worden op weg geholpen met het schrijven van een proefschrift.

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MA (Master of Arts)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MA (Master of Arts)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 120