Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

De master Forensische orthopedagogiek aan de UvA biedt al sinds 2008 een uitdagend klinisch programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek centraal staan.


De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek.

De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door (dreigende) civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke expertise en analyserend vermogen.

In het mastertraject Forensische orthopedagogiek komen daarom niet alleen de ontwikkelingen aan bod op het gebied van jeugddelinquentie en ernstige opvoedproblemen, zoals kindermishandeling en verwaarlozing, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie. Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:
* (ortho)pedagogiek
* psychopathologie
* criminologie
* strafrecht
* bestuurs- en beleidskunde

Met een dergelijke deskundigheid kan effectief en accuraat ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Kosten

2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

characteristics

De masteropleiding Forensische orthopedagogiek is volledig gericht op het forensisch orthopedagogische werkveld. Tijdens de master specialiseer je je in oorzaken van ernstige gedrags- en opvoedproblemen en in diagnostiek, risicotaxatie en behandeling in het gedwongen kader, waar cliënten vaak een beperkt probleeminzicht hebben en weinig intrinsiek gemotiveerd zijn om problemen aan te pakken. Ook leer je de bijbehorende wet- en regelgeving.

curriculum

De masteropleiding Forensische orthopedagogiek is een voltijdsprogramma van 1 jaar, maar kan ook gevolgd worden in deeltijdtempo. Van september tot en met december leer je in cursorische vakken over de etiologie van ernstige gedrags- en opvoedproblemen, forensische diagnostiek en behandeling, relevante wet- en regelgeving en specifieke methoden en technieken voor forensisch orthopedagogisch onderzoek. Daarna loop je stage en voer je je scriptie-onderzoek uit.

job perspective

* Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags-)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld werk vinden bij de volgende instanties en organisaties:
* Gecertificeerde instellingen
* (justitiële) jeugdinrichtingen
* Raad voor de Kinderbescherming
* Forensische Psychiatrie
* Speciaal Onderwijs
* politie, rijks-, regionale en lokale overheid

study abroad

Studenten kunnen hun stage en/of scriptieonderzoek in het buitenland doen. Er zijn contacten vanuit de opleiding en er wordt informatie en ondersteuning geboden.

study association

zie www.comenius-uva.nl

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60