Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Wil je je bekwamen tot scientist practitioner? Het diploma van de mastertrack Orthopedagogiek staat garant voor een sterke klinische expertise op een breed terrein van opvoedings- en leerproblemen.


Orthopedagogen bestuderen hoe opvoedings- en leerproblemen zich bij kinderen manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren om deze problemen aan te pakken.

Binnen de richting opvoedings- en ontwikkelingsproblemen ligt de nadruk op de betekenis van problemen als depressie, angst, agressie, ADHD, chronische ziektes en handicaps voor de ontwikkeling van het kind en de speciale eisen die aan de opvoeder worden gesteld. Aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar opvoedingsbelasting/ -stress en behandeling via mindfulness, de rol van de vader, online therapie en behandeling van slaapproblemen..

School maakt een belangrijk deel uit van het leven van een kind. Voor een aantal kinderen gaat de schoolloopbaan met horten en stoten. Binnen de richting leerproblemen gaat het over onderwijsleerproblemen die primair te herleiden zijn tot individuele factoren met een vaak biologische origine, zoals dyslexie en dyscalculi, waarbij vaak aangepaste vormen van instructie vereist zijn. Daarnaast komen sociaal-emotionele problemen aan bod zoals faalangst en teruggetrokken gedrag, of storend en agressief gedrag in de klas. Speciale aandacht krijgt de rol van de relatie tussen leerling en l

Kosten

2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

characteristics

Binnen de Universiteit van Amsterdam is er grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling-relatie, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst, autisme, ADHD en slaapproblemen bij kinderen. Dit komt terug in de mastertrack Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.

curriculum

De mastertrack Orthopedagogiek is een voltijdsprogramma van 1 jaar (maar kan gevolgd worden in deeltijdtempo).
In het eerste half jaar worden alle mastermodulen gegeven en daarna loop je stage en doe je onderzoek voor je scriptie.

job perspective

Het beroepsveld van orthopedagogen heeft betrekking op het begeleiden, diagnosticeren of behandelen van kinderen en jongeren die door leer- of gedragsproblemen, ziekte of handicap in hun ontwikkeling worden bedreigd, bijvoorbeeld het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening, de jeugd GGZ of de kinderbescherming. Daarnaast zijn er beleidsfuncties in het onderwijs en in de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs en de transformatie in de jeugdzorg.

objectives

* theoretische kennis over diagnostiek en (be)handeling van kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften;
* vermogen om diagnostische hypothesen te formuleren en toetsen ter beantwoording van een hulpvraag;
* vermogen om case-based onderzoek te doen en al behandelend hypothesen te toetsen;
* specialistische kennis in onderwijsleerproblemen of ontwikkelings- en opvoedingsproblemen;
* vermogen om wetenschappelijk (empirisch) onderzoek te doen;
* adequate voorbereiding op een wetenschapp

study abroad

Het is mogelijk om de stage en/of scriptie in het buitenland uit te voeren of (extra) mastermodulen te volgen aan een buitenlandse universiteit.

study association

Zie www.comenius-uva.nl

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60