Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Publiekrecht: Strafrecht

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze master biedt een verdieping en een nadere verkenning van een terrein dat zich uitstrekt van de praktijk van het strafrecht van alledag tot de berechting van internationale misdrijven.


Het strafrecht is een veelbesproken rechtsgebied. Strafrecht is sanctierecht. De belangen die op het spel staan voor verdachten, veroordeelden, slachtoffers en samenleving zijn groot. Inzet van het strafrecht betekent beperking van (vrijheids)rechten van verdachten ten gunste van het algemeen belang. Daar staat tegenover dat begane strafbare feiten vaak een inbreuk behelzen op rechten van anderen en een schok in de rechtsorde teweeg kunnen brengen.

Het strafrecht strekt tot handhaving van normen die vaak uit andere rechtsgebieden afkomstig en soms ongeschreven zijn. Daardoor kan iedere jurist met het strafrecht in aanraking komen. En waar sprake is van een conflict tussen individu en gemeenschap is het per definitie controversieel: welke belangen moeten zwaarder wegen?

Kosten

2018 Full-time Wettelijk voorgeschreven € 2060 / jaar

characteristics

De opleiding legt een sterke nadruk op redeneren en argumenteren. De afgelopen twee jaar (2015 en 2016) wonnen studentes Strafrecht van de UvA de Nationale Requireerwedstrijd van het Openbaar Ministerie.

curriculum

Naast het verplichte vak Beginselen van de democratische rechtsstaat hebben studenten ruimte voor het leggen van eigen accenten binnen de studie. Ze kunnen kiezen uit een verdieping van het nationale strafrecht danwel het internationale strafrecht. Ze kunnen echter ook kiezen voor een verdieping van het strafprocesrecht of een combinatie. In de vrije keuzeruimte kan worden gekozen voor een verbreding in het strafrecht of voor een verdieping in het militaire (straf)recht.

job perspective

Er is vraag naar strafrechtjuristen in de advocatuur en bij de (semi-)overheid. Bij de overheid is er plaats voor strafrechtjuristen bij de rechterlijke macht (rechters en openbaar ministerie), politie en bijzondere opsporingsdiensten, de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en in mindere mate ook andere departementen. Ook grote gemeenten en semi-overheidsinstanties hebben in toenemende mate behoefte aan academisch gevormde juristen met inzicht in handhavingsproblematiek.

tuition fee

Tuition fees are adjusted annually. For up-to-date information, please see www.uva.nl/collegegeld (Dutch students) or www.uva.nl/tuition (international students).

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type LL.M (Master of the Laws)
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60