Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verzekeringskunde: Enterprise Risk Management

Universiteit van Amsterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het programma van Verzekeringskunde: Enterprise Risk Management bestaat uit het tweejarige part-time masterprogramma en losse vakken uit het masterprogramma.


De colleges worden op dinsdagen in de middag en avond aangeboden.

1st year

Na het volgen van een module of short track ontvangt u een certificaat van de Universiteit van Amsterdam. Wanneer u besluit het twee jarige programma Enterprise Risk Management te gaan volgen kunnen de reeds behaalde modules of short tracks als vrijstelling in het masterprogramma opgenomen worden, neem hierover contact met ons op.
Lees meer over de modules via onderstaande link.

characteristics

Enterprise Risk Management aan de Amsterdam Business School omvat alle essentiële activiteiten om de risico's te identificeren, te kwantificeren, te beheersen en te financieren op een consistente manier en geldig voor de gehele organisatie.

objectives

De student doet kennis op van afzonderlijke risico's en leert de samenhang tussen risico's te begrijpen. Hij verdiept zijn kennis van kwantitatieve methoden voor het analyseren van een portefeuille van risico's en hij leert de interne organisatorische aspecten en externe regelgeving op dit terrein te begrijpen.
Ondernemingen worden bedreigd door de gevolgen van onder andere brand, natuurrampen, stakingen, wisselkoersontwikkelingen, renteschommelingen en schommelingen in grondstofprijzen. Anderzijds ontlenen ondernemingen hun bestaansrecht aan het feit dat door het nemen van risico's betere rendementen kunnen worden behaald. Risico kan daardoor gezien worden als kans of bedreiging. Nu vraagt de kredietcrisis en de nieuwe regelgeving om een integrale aanpak van risk management. Deze problematiek staat centraal in Enterprise Risk Management (ERM).

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Engels
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma
Credits 60