Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Humanistiek

Universiteit voor Humanistiek

  • Beschrijving
  • Overzicht

Masteropleiding met beroepskeuzemogelijkheden


Afhankelijk van je persoonlijke talenten biedt de master uitzicht op werk op de volgende terreinen:
• Geestelijke begeleiding
• Educatie
• Organisatie en beleid
• Wetenschap en onderzoek

Geestelijke begeleiding
Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen die in situaties verkeren waarin het bestaan existentiële, ethische en zingevingsvragen oproept. De studie leidt op tot geestelijk raadswerker voor werkvelden van het Humanistisch Verbond binnen het leger, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg. Ook ben je gekwalificeerd voor andere werkvelden in uiteenlopende functies als vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider, counselor of coach.

Educatie
Je kwalificeert je op het terrein van educatie, gericht op levensbeschouwelijke ontwikkeling of ethische vraagstukken, kritisch en democratisch burgerschap en mensenrechten. Je kunt aan de slag als trainer/begeleider of onderzoeker/ leerplanontwikkelaar in educatieve organisaties zoals trainingsbureaus en school ondersteunende instellingen.
Door het volgen van een aantal extra specialistische modules kun je ervoor kiezen om eerstegraads docent te worden aan opleidingen in voortgezet en hoger onderwijs.

Organisatie en beleid
Je verdiept je in vraagstukken rond humanisering en zingeving op het snijvlak van organisatie en beleid. Zo anticipeer je op actuele discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en voorbeeldig leiderschap waar het om integriteit en ethiek gaat. Op de achtergrond spelen mondiale vragen mee rond machtsverhoudingen tussen Noord en Zuid, duurzaamheid en mensen rechten. Hiertoe krijg je gedegen conceptuele analyses aangereikt. Tegelijkertijd doe je allerlei praktische vaardigheden op, zodat je concreet aan het werk kunt als adviseur, trainer/coach, beleidsmedewerker of onderzoeker op dit terrein.
Ook ben je gekwalificeerd voor nationale en internationale functies bij overheden, politieke partijen, maatschappelijke en levens beschouwelijke organisaties, of voor functies binnen de media.

Wetenschap en onderzoek
Voor getalenteerde studenten is het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 Ec via de Graduate School een honourstraject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de UvH of op een andere universiteit.
Meer informatie over de Graduate School vind je op de website.

Ambtsopleiding

De master Humanistiek leidt ook op tot een ambt: dat van humanistisch raadspersoon. Je kunt er voor kiezen dit ambt te vervullen namens het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond fungeert dan als zendend genootschap.

Het volgen van de UvH-opleiding hoeft niet te betekenen dat je later ook echt ambtsdrager wilt worden. Iedereen wordt in beginsel toegelaten tot de universiteit. Je hoeft geen lid te zijn van het Humanistisch Verbond, dat ook geen directe bemoeienis heeft met de universiteit of opleiding. Het is goed mogelijk dat je als student meer wilt weten over humanistische tradities, zonder dat je direct geïnteresseerd bent in het beroep van humanistisch geestelijk werker.

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Na voltooiing van de bachelor Humanistiek kun je zonder verdere eisen instromen in de master.

Heb je geen bachelordiploma Humanistiek dan moet je eerst de Premaster Humanistiek voltooien. Daarnaast moet je beschikken over één van de volgende diploma's:

  • een Nederlands bachelordiploma;
  • een Nederlands masterdiploma;
  • een diploma van een Nederlandse vierjarige HBO-opleiding, dat afgegeven is na 1 augustus 1986;
  • een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een vierjarige HBO-opleiding.

Buitenlandse studenten

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit dan dien je te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Heb je een buitenlandse vooropleiding dan moet je het diploma Nederlands als tweede taal (NT2) of een Universitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) hebben behaald.

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met studieadviseur Roy Jansen, r.jansen@uvh.nl.

Premaster Humanistiek

De premaster aan de UvH is bedoeld voor studenten en afgestudeerden van andere universiteiten en hogescholen die kennis willen maken met de studie Humanistiek en mogelijk een Master Humanistiek of een Master Zorgethiek en beleid willen gaan volgen. Het volledige programma biedt in collegejaar 2012-2013 zes onderdelen van elk 7,5 EC.

De premaster UvH kent twee trajecten van gelijke omvang (totaal 45 EC):

  • een traject, bestaande uit zes onderdelen, bereidt voor op de driejarige master Humanistiek;
  • een ander traject, eveneens bestaande uit zes onderdelen, bereidt voor op de eenjarige master Zorgethiek en beleid. Wil je meer weten over deze master? Kijk dan op de website of in de brochure over Zorgethiek en beleid.

Het programma kent geen examen, maar wordt bekroond met een certificaat na het succesvol afronden van zes deeltentamens. Het onderwijs wordt gegeven op maandag en op donderdag van 15.30 tot 18.15 uur en van 18.45 tot 21.30 uur.
Wil je meer weten over het onderwijsprogramma van de Premaster Humanistiek, kijk dan op www.uvh.nl.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 36 maanden
Type Master (HBO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma