Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master zorgethiek en beleid

Universiteit voor Humanistiek

  • Beschrijving
  • Overzicht

Algemene beschrijving

Reflectie op zorg
De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk. Toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroepen, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de zorgsystemen: het zijn maar een paar van de ontwikkelingen die om reflectie vragen.Zorgverleners krijgen vaak niet de waardering die hen toekomt. Patiënten voelen zich niet gehoord. En steeds vaker hoor je de vraag of de bestaande gezondheidszorg wel echt goede zorg levert. Pittige kwesties die om antwoorden vragen.

Master Zorgethiek en Beleid
Wat maakt zorg tot goede zorg? Waarom is de zorgrelatie zo belangrijk? Kun je goede zorg ook objectiveren? Deze en andere vragen staan centraal in de master Zorgethiek en beleid van de Universiteit voor Humanistiek. Je leert beargumenteerd een visie op zorg te verwoorden en zelf onderzoek te doen naar zorg. In kleine, enthousiaste groepen verdiep je je in zorgethische vraagstukken, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als dat van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. Je krijgt inzicht in beleidstheorie over de zorg, interculturele vraagstukken, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg voor patiënten. Je ontwikkelt je eigen visie op zorg en welzijn en wordt opgeleid tot een zorgprofessional die in staat is een actieve bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling in de zorg.

Voor wie?
Visieontwikkeling en onderzoek leren doen zijn sterke punten van deze master. Dit masterprogramma is bij uitstek geschikt voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in staffuncties in de zorg - zoals kwaliteitsfunctionarissen, zorgmanagers, nurse practitioners -, in de adviesverlening aan en beleidsondersteuning van maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs in de zorgsector en in de media en journalistiek op het vlak van gezondheidszorg, ethiek en (levensbeschouwelijke) zingeving.

Geworteld in de praktijk
De docenten van de master hebben goede banden met zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, adviesraden en ethische commissies zijn zij ook persoonlijk nauw betrokken bij de dagelijkse praktijken in de zorg.

Programma
Hieronder een kort overzicht van de cursussen. Uitgebreide beschrijvingen vind je op de website www.uvh.nl/masterzorgethiek.

  • Inleiding Zorgethiek 7,5 Ec
  • Beleid in zorg en welzijn zorgethisch bezien 7,5 Ec
  • Zorgethiek intercultureel 7,5 Ec
  • Ethische competenties in de zorg 7,5 Ec
  • Theorieën van zorgethisch onderzoek 7,5 Ec
  • Veldonderzoek 7,5 Ec
  • Afstudeeronderzoek/ masterthesis 15 Ec
  • Totaal 60 Ec

Toelating

Met een aantal WO diploma's heb je rechtstreeks toegang tot de master:
WO-diploma beleidswetenschappen, filosofie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, humanistiek, medische psychologie, sociologie, religiewetenschappen, theologie, verpleegwetenschappen of beleidswetenschappen( richting gezondheidszorg en welzijnswerk).
Ben je in het bezit van een hbo-diploma of een ander wo-diploma? Dan is het in veel gevallen mogelijk via het speciale traject van de premaster UvH in te stromen in de master.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Type Master (HBO)
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Gefinancierd Regering
Afronding Diploma