Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 38 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)NCOI Opleidingsgroep
Associate Master Bedrijfskundig Zorgmanagement
NCOI Opleidingsgroep

De opleiding Associate Master Bedrijfskundig Zorgmanagement wordt aangeboden door NCOI Business School. NCOI is officieel erkend door het Ministerie van OCW op grond van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Meer informatie
HBO Part-time Diploma

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)
KU Leuven

Onderzoekers werken dagelijks aan de vooruitgang in de medische wereld, het onderzoek naar ziekten en het onderzoeken van nieuwe therapeutische mogelijkheden. De bacheloropleiding geeft je een stevige wetenschappelijke basis met een sterk accent op biomedische opleidingsonderdelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de biomedische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

Biowetenschappen en biotechnologie kennen de laatste jaren een snelle evolutie. Vooral in de biomedische wetenschappen zijn heel wat disciplines en facetten in die stroomversnelling terechtgekomen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de farmaceutische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

In de bacheloropleiding krijg je een ruim assortiment basisopleidingsonderdelen en een degelijke inleiding tot het wetenschappelijk onderzoek aangeboden. o Je bestudeert het geneesmiddel in alle stadia, van ontwikkeling tot gebruik. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de geneeskunde (Kortrijk)
KU Leuven

Voorafgaand aan het medisch handelen verwerf je tijdens de bacheloropleiding de basiskennis over lichaam, psyche en hun onderlinge samenspel, en over de sociale en maatschappelijke context waarbinnen de mens functioneert. Het pakket basiswetenschappen wordt beperkt tot wat een arts echt nodig heeft en waar mogelijk de klinische relevantie ervan aangetoond wordt. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de geneeskunde (Leuven)
KU Leuven

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen: o kennis en grondslagen van de geneeskunde o wetenschappelijke vorming o de arts in de samenleving o vaardigheden & communicatie Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen. Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (Leuven)
KU Leuven

De opleiding bestudeert de bewegende mens vanuit een multidisciplinaire benadering. Naast de opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen, de natuurwetenschappen en de biomedische wetenschappen komen er ook opleidingsonderdelen, gericht op het ontwikkelen van professionele competenties, aan bod. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

In de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen bestudeer je het intermenselijke communicatiegedrag. o Je probeert de communicatie te bevorderen en zo nodig te optimaliseren. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de psychologie (Leuven)
KU Leuven

Je maakt kennis met de wetenschappelijke ontwikkelingen en de theorievorming in deze gebieden. Vanuit die theoretische basis bekwaam je je in een bepaald domein: o arbeids- en organisatiepsychologie, o schoolpsychologie, o klinische en gezondheidspsychologie o theorie en onderzoek. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Brugge)
KU Leuven

De evaluatie, de therapie (genezing) en de revalidatie (heropvoeding) van bewegingsfouten en -tekorten staan centraal in deze opleiding. Basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen zoals celbiologie, natuurkunde en anatomie leggen de grondslag voor een diepgaand wetenschappelijk inzicht in de meer toegepaste opleidingsonderdelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Leuven)
KU Leuven

De evaluatie, de therapie (genezing) en de revalidatie (heropvoeding) van bewegingsfouten en -tekorten staan centraal in deze opleiding. Basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen zoals celbiologie, natuurkunde en anatomie leggen de grondslag voor een diepgaand wetenschappelijk inzicht in de meer toegepaste opleidingsonderdelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de tandheelkunde (Leuven)
KU Leuven

De tandarts neemt de verantwoordelijkheid op voor de gehele mondzorg. Dat gaat samen met de algemene gezondheid en omvat een waaier van deelgebieden: o de conserverende tandheelkunde: behandeling van tandweefselverlies zoals cariës o de prothetische tandheelkunde: al dan niet uitneembare tandprothesen en kroon- en brugwerk o de parodontologie: o. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (Leuven et al)
KU Leuven

The Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (EMMAPA) is a two-year Master's programme offered jointly by the organising universities and associate partners of the EMMAPA Consortium, an international grouping including: o KU Leuven (Belgium) o the University of Limerick (Ireland) o the University of Olomouc (Czech Republic) o the Norwegian School of Sport Sciences (Norway) o the University of Virginia (United States) o Stellenbosch University (South Africa) o the University of Queensland (Australia). EMMAPA aims at educating students in both a professional orientation (students choose between education, management or active lifestyle), and a disciplinary specialisation (students choose between biomechanics and exercise physiology, applied pedagogy and sociocultural studies, and motor control: learning & psychology). Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
Universiteit van Amsterdam
Evidence Based Practice
Universiteit van Amsterdam

Paramedici, verpleegkundigen en bachelors in de geneeskunde worden academisch gevormd en geschool als breed georiënteerde clinici en opgeleid tot klinisch wetenschappelijk onderzoeker. De advanced master Evidence Based Practice heeft tot doel ervaren paramedici, verpleegkundigen en bachelors in de geneeskunde academisch te vormen en te scholen als breed georiënteerde clinici die de wetenschappelijke literatuur systematisch doorzoeken, kritisch beoordelen en toepassen in hun vakgebied. Meer informatie
WO Part-time Diploma
Leyden Academy
Executive Veroudering en Gezondheidszorg
Leyden Academy

De Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg is opgebouwd uit zes theoretische blokken, werkbezoeken in Nederland, een internationale studiereis en een presentatie. Met uitzondering van de internationale studiereis van 1 week, bestaat elk blok uit twee dagen. Meer informatie
Part-time

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Logopediewetenschap
Universiteit Utrecht

Het masterprogramma logopediewetenschap richt zich op de wetenschappelijke bestudering, ontwikkeling, verspreiding, toepassing, integratie en innovatie van het logopedisch handelen. Het masterprogramma logopediewetenschap leidt je op tot academische professional die meewerkt aan de ontwikkeling, verspreiding en integratie van wetenschappelijk kennis op het gebied van stem-, spraak-, taal-, gehoor- en slikstoornissen, vanuit medisch en taalwetenschappelijk perspectief. Meer informatie
WO Part-time Diploma
NCOI Opleidingsgroep
MBA voor Zorg en Welzijn
NCOI Opleidingsgroep

Deze gespecialiseerde MBA-opleiding voor zorgmanagers wordt aangeboden door NCOI Business School. NCOI is officieel erkend door het Ministerie van OCW op grond van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Meer informatie
HBO Part-time Diploma

Gratis brochure
NCOI Opleidingsgroep
Management van Gezondheidszorg
NCOI Opleidingsgroep

Deze Masterclass wordt verzorgd door NCOI Business School. NCOI Business School is officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgens de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Meer informatie
HBO Part-time Diploma

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Fysiotherapie
Hogeschool Utrecht

Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu. Meer informatie
WO Part-time

Gratis brochure
Hogeschool Utrecht
Master Innovatie in Zorg en Welzijn
Hogeschool Utrecht

Kijk voor de meest actuele informatie op www.hu. Meer informatie
WO Part-time

Gratis brochure
Leyden Academy
Master Vitality and Ageing
Leyden Academy

De voltijdsleergang bestaat uit een volledig academisch jaar - van september tot en met juni - waarin een intensief programma voor (zelf-)studie wordt geboden. Aan het programma nemen docenten met een internationale reputatie deel uit binnen- en buitenland. Meer informatie
WO Full-time Diploma

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de biomedische wetenschappen (Leuven)
KU Leuven

Binnen de master kies je voor de afstudeerrichting onderzoek in de biomedische wetenschappen, of de afstudeerrichting onderzoek, management en communicatie in de biomedische wetenschappen. De biomedische wetenschappen maken de laatste decennia een spectaculaire evolutie door. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de ergotherapeutische wetenschap (Leuven e.a.)
KU Leuven

De master in de ergotherapeutische wetenschap situeert zich binnen de 'gezondheidswetenschappen'. De opleiding vindt enerzijds aansluiting bij biomedische opleidingen en anderzijds bij de humane wetenschappen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de farmaceutische zorg (Leuven)
KU Leuven

De opleiding bereidt je voor op de professionele rol van communicatief geneesmiddelenexpert. Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: geneesmiddelenkennis, farmaco-economie, farmaceutische zorg, communicatie, bereiding van geneesmiddelen, farmaceutische ethiek, farmaceutische wetgeving en deontologie. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de geneeskunde (Leuven)
KU Leuven

De opleiding geneeskunde steunt in Leuven op twee grote pijlers: de onderzoekslaboratoria van de Faculteit Geneeskunde en de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Je volgt college bij professoren die via hun onderzoek en/of klinisch werk een nationale en internationale reputatie opgebouwd hebben. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure