Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 58 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)KU Leuven
Bachelor in de archeologie (Leuven)
KU Leuven

Deze wetenschap heeft raakpunten met zowel de geschiedenis als de antropologie, maar neemt bovenal een geheel eigen positie in binnen de humane wetenschappen. Door haar brede perspectief op tijd en ruimte is de archeologie in staat om diepe regelmatigheden te ontdekken en tot een verklarend inzicht te komen over de menselijke geschiedenis. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de geschiedenis (Kortrijk)
KU Leuven

De opleiding bestaat uit drie opleidingsfases. In de eerste fase staan drie pijlers centraal: o vertellen over het verleden o geschiedenis schrijven o meer dan het verleden alleen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de geschiedenis (Leuven)
KU Leuven

De opleiding bachelor in de geschiedenis draait niet om data opdreunen, maar om inzicht verwerven. Enerzijds leer je wat andere historici ons over het verleden meedelen, anderzijds schrijf je door bronnen- en literatuuronderzoek zelf geschiedenis. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen (Leuven)
KU Leuven

De bacheloropleiding in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen wil je helpen die vele antwoorden beter te begrijpen en je uitnodigen om zelf mee naar nieuwe antwoorden te zoeken. Stap voor stap word je in de verschillende theologische en godsdienstwetenschappelijke disciplines ingeleid. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de kunstwetenschappen (Leuven)
KU Leuven

Naast een ruim en grondig overzicht van de westerse kunstgeschiedenis krijg je historische, archeologische en filosofische opleidingsonderdelen. Die bieden je een ruim kader om kunstwerken in hun tijd en maatschappij te duiden. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de musicologie (Leuven)
KU Leuven

De KU Leuven is de enige universiteit in Vlaanderen met een opleiding bachelor en master in de musicologie. Musicologie is de wetenschappelijke bestudering van muziek. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en letterkunde (Brussel)
KU Leuven

Naast een grondige methodologische taalstudie biedt de opleiding inzicht in de literatuur van beide talen, en dit binnen de bredere historische en culturele context. Dit is een initiële bachelor die je vol- of deeltijds kunt volgen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en letterkunde (Kortrijk)
KU Leuven

Wie voor de optie communicatiewetenschappen kiest, verdiept zich tegelijkertijd in de verschillende wetenschappelijke inzichten rond communicatie: o hoe communiceren mensen o hoe verandert die communicatie onder invloed van nieuwe technologieën o hoe beïnvloeden media onze cultuur en samenleving o hoe voeren organisaties, overheden en bedrijven een mediabeleid o .. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en letterkunde (Leuven)
KU Leuven

Naast een grondige methodologische taalstudie biedt de opleiding inzicht in de cultuur van de gekozen taal, en dit binnen de bredere historische en culturele context. Je kiest uit acht talen - Nederlands, Frans, Engels, Latijn, Duits, klassiek Grieks, Italiaans, Spaans - zelf een combinatie van twee talen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten (Leuven)
KU Leuven

Je kiest vanaf het begin voor één deelgebied: " het oude Egypte " het oude Syrië-Palestina " de regio Syrië-Mesopotamië Elk van de drie richtingen heeft een eigen major met opleidingsonderdelen over de gekozen regio, maar ook over de omringende culturen. " Je bestudeert in de eerste plaats de taal, maar ook de geschiedenis, archeologie, kunst, religie en sociopolitieke aspecten van het Oude Nabije Oosten. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde (Leuven)
KU Leuven

Tijdens de eerste opleidingsfase ligt de nadruk op het verwerven van een degelijke actieve kennis van het Modern Standaardarabisch. Daarnaast maak je grondig kennis met de politieke en religieuze ontwikkelingen in de Arabische wereld met een nadruk op actualiteit en de studie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en regiostudies: japanologie (Leuven)
KU Leuven

Naast de major kies je één specifieke minor: " Cultuur-historische minor: je krijgt de kans om de Japanse cultuur in al haar aspecten in een ruim methodologisch, historisch of geografisch kader te plaatsen. " Economische minor: je maakt kennis met de diverse aspecten van de economie en het bedrijfsleven, voornamelijk onderverdeeld in economisch beleid en management. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en regiostudies: sinologie (Leuven)
KU Leuven

Daarnaast krijg je een inleiding op de diverse aspecten van de Chinese cultuur, maatschappij, geschiedenis, godsdiensten, politiek en recht. Je krijgt ook een aantal opleidingsonderdelen van filosofische en wereldbeschouwelijke aard. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde (Leuven)
KU Leuven

Je specialiseert je gedurende je bacheloropleiding in de twee talen en de letterkunde, geschiedenis en cultuur - geschiedenis van de beide regio's. Je krijgt ook een aantal opleidingsonderdelen van filosofische en wereldbeschouwelijke aard. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de toegepaste taalkunde (Antwerpen)
KU Leuven

Je kiest minstens een schooltaal (Duits, Engels, Frans) die je met een andere (school)taal combineert: # Duits # Engels # Frans # Arabisch # Italiaans # Russisch # Spaans # Vlaamse Gebarentaal Alleen voor het Duits, Engels en Frans wordt voorkennis verwacht. Voor welke talencombinatie je ook kiest, Nederlands behoort sowieso tot je pakket. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de toegepaste taalkunde (Brussel)
KU Leuven

Je kiest minstens een schooltaal (Duits, Engels, Frans) die je combineert met een andere schooltaal of met Spaans, Italiaans of Russisch. Alleen voor het Frans en het Engels wordt voorkennis verwacht. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de wijsbegeerte (Leuven)
KU Leuven

In de bachelor in de wijsbegeerte verwerf je grondige basiskennis van het hele domein van de wijsbegeerte. Je bestudeert niet alleen de geschiedenis van de filosofie, je krijgt ook heel wat opleidingsonderdelen waarin een deelgebied van de filosofie aan bod komt. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
European University - Barcelona, Geneva, Montreux, Munich
Bachelor of Arts in International Relations
European University - Barcelona, Geneva, Montreux, Munich

The world in this new century is increasingly international. This is an ideal major for students who are interested in combining the breadth of global knowledge offered by international relations coursework and the skills acquired in business courses. Meer informatie
HBO Full-time

Gratis brochure
European University - Barcelona, Geneva, Montreux, Munich
Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Management
European University - Barcelona, Geneva, Montreux, Munich

Tourism is the fastest-growing industry in the business world. Our course provides a solid foundation in the theory and practice of tourism management and prepares you for a successful career within the tourism and leisure industry. Meer informatie
HBO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor of Philosophy (Leuven)
KU Leuven

This programme will: - provide an ideal platform from which to launch a career of the mind or a professional career in a field other than philosophy; - develop and hone your skills of logic, critical thinking and close reading; - help you make sense of the world and your unique place in it. This programme can also be taken part-time. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor of Theology and Religious Studies (Leuven)
KU Leuven

If so, consider the Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies. The programme will: " Deepen your current understanding of the Christian tradition and the history of the Church; " Improve you knowledge of modern and Biblical languages, philosophy and other human sciences; " Help you reexamine your assumptions and critically deepen, broaden and mature your faith in conversation with contemporary culture. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
Universiteit van Amsterdam
Communication and Information Studies: Discourse and Communication Studies
Universiteit van Amsterdam

The Dual Master's programme Discourse and Communication Studies is a unique interdisciplinary programme that combines discourse analysis and argumentation theory. Discourse and Communication Studies provides you with a solid foundation for understanding language and its argumentative purposes. Meer informatie
WO Duaal Diploma
Universiteit Utrecht
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
Universiteit Utrecht

In het masterprogramma Cultuurgeschiedenis van modern Europa bestudeer je de positie van Europa in de wereld vanuit cultuurhistorisch perspectief, met een nadruk op de moderne geschiedenis. Het programma biedt diepgaand inzicht in de geschiedenis van de ideeën en praktijken die ten grondslag liggen aan processen van identiteitsvorming van individuen, groepen en samenlevingen. Meer informatie
WO Full-time Diploma
Hanzehogeschool
Dutch Arts & Digital Technology
Hanzehogeschool

During this three-week intensive course you will be immersed in a creative pressure cooker. A collaboration between artists and IT specialists leads to interactive installations in a public setting. Meer informatie
Full-time

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Literary Studies
Universiteit Utrecht

Students taking Utrecht University's Bachelor programme in Literary Studies will take a comparative look at literature of all eras, ranging from antiquity to the present time. How do we distinguish literary texts from non-literary ones. Meer informatie
WO Full-time Diploma