Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 160 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Universiteit Utrecht
Academische lerarenopleiding primair onderwijs
Universiteit Utrecht

ALPO leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijskunde. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Algemene sociale wetenschappen
Universiteit Utrecht

ASW: interdisciplinaire opleiding die elementen uit psychologie, sociologie, pedagogische wetenschappen en antropologie combineert in de studie van hedendaagse sociale en maatschappelijke thema's. Bij de bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Algemene sociale wetenschappen
Universiteit van Amsterdam

De brede bachelor Algemene sociale wetenschappen (ASW) leert je verschillende invalshoeken combineren en dwarsverbanden leggen om maatschappelijke problemen te analyseren. Ben je geïnteresseerd in sociale processen en de manier waarop mensen denken en handelen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Applied Cognitive Psychology
Universiteit Utrecht

Learn to apply knowledge of human cognitive, sensory and motor systems in real-life situations. The Master's programme Applied Cognitive Psychology is one of the broadest programmes in the field of psychology. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
KU Leuven
Bachelor in de communicatiewetenschappen (Leuven)
KU Leuven

In de opleiding communicatiewetenschappen bestudeer je de maatschappelijke en culturele rol van de media. o Je verdiept je in alle aspecten van media: mediasociologie, -ethiek, -recht, -beleid en -effecten. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie (Leuven)
KU Leuven

Afstudeerrichting politieke wetenschappen o Hoe worden macht en gezag gebruikt. o Hoe komen beleidsbeslissingen lokaal en internationaal tot stand. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid
Universiteit Utrecht

Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues in de publieke sector, een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In het masterprogramma kan het hele spectrum aan betrokken instellingen en organisaties aan de orde komen: overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties en private partijen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuur en beleid voor professionals
Universiteit Utrecht

Het geaccrediteerde masterprograma Bestuur en Beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording. De master Bestuur en Beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. Meer informatie
WO Part-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Universiteit Utrecht

In de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De bachelor bestuurs- en organisatiewetenschap koppelt onderwijs en onderzoek aan actuele ontwikkelingen in de samenleving. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuurskunde
Erasmus Universiteit Rotterdam

Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dan is de bachelor in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam echt iets voor jou. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuurskunde (Public Administration)
Erasmus Universiteit Rotterdam

In de master Bestuurskunde houd je je bezig met de vraagstukken van de maatschappij. Je bent op je best als je in complexe bestuurlijke omgevingen je talent als bruggenbouwer in praktijk kunt brengen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Child Development and Education (research MSc)
Universiteit van Amsterdam

The 2-year Research Master in Child Development and Education trains students to design, conduct, and report research in the field of child development and education. The two-year Research Master's programme trains students to do research into the nature, development and explanation of children's attributes. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical Child and Adolescent Psychology
Universiteit Utrecht

Learn about the psychology of children and adolescents. Apply your knowledge of developmental psychology in clinical practice. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
Universiteit Utrecht

This programme will train you to become a scientist practitioner who is able to analyse, perform assessments and intervene, when problems in raising children or adolescents arise. The Master's programme Clinical Child, Family and Education Studies (Orthopedagogiek) prepares you, from a transnational perspective, for a career in a clinical setting, working in areas such as youth care, special needs care in schools, care for people with a disability, paediatric rehabilitation, forensic care and (inter)national knowledge institutions focusing on issues regarding raising future generations. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Clinical Psychology
Universiteit Utrecht

Learn how to treat and prevent psychological problems and disorders. Acquire fundamental knowledge and skills in evidence-based psychotherapies and become familiar with the research methods. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Communicatie, beleid en management
Universiteit Utrecht

Communicatie, beleid en management gaat over de rol van communicatie bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Je leert inzien welke cruciale rol communicatie vervult bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communicatiewetenschap
Universiteit van Amsterdam

In de bachelor Communicatiewetenschap houd je je bezig met de effecten van media en communicatie op mens en samenleving. Je bestudeert de productie, het gebruik en de effecten van media. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communication Science
Universiteit van Amsterdam

The Graduate School of Communication offers several Master's programmes to prepare students for a career in the broad field of Communication Science. Internationally orientated and consistently high ranked, the Graduate School of Communication offers a stimulating learning environment to get prepared for a career in the field of Communication Science. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communication Science (research MSc)
Universiteit van Amsterdam

The Research Master's combines theoretical courses on the production, use and impact of information and mediated communication with a training in the conduct of academic-level research. The Research Master's in Communication Science is a two-year Master's programme especially developed for students with above-average aptitude and ambitions who are looking for an excellent programme in Communication Science research. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communication Science: Corporate communication
Universiteit van Amsterdam

The track Corporate Communication in Communication Science gives a broad understanding of the communication of commercial and non-profit organisations with their environment and society. An important question within Corporate Communication is: How are communication strategies being developed, approved, implemented and what are the effects of those strategies on publics. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communication Science: Entertainment communication
Universiteit van Amsterdam

The Entertainment Communication track focuses on the development, role, and impact of entertainment media in people's lives. Entertainment media is a multi-billion dollar industry. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communication Science: Persuasive Communication
Universiteit van Amsterdam

The Persuasive Communication track of the Master's in Communication Science addresses those communication processes that are intended to achieve persuasive goals in marketing and health communication. In this Master's, you will study a variety of marketing and health communication theories, and learn how to apply these theories to challenging problems of consumer and health-related behaviour. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Communication Science: Political Communication
Universiteit van Amsterdam

Political communication addresses issues that are at the core of our democracties. It provides wide understanding of the role and significance of media, journalism and information for public opinion. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Conflict Resolution and Governance
Universiteit van Amsterdam

This programme provides you with a foundation in theory and research that helps you analyse conflicts and conflict resolution efforts in relationship to the dynamics of public governance. You are given the opportunity to develop a command of diverse resources needed to respond to analytical challenges presented by local, regional, and global conflicts and to situate contemporary events in a historical and comparative perspective. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Criminologie
Erasmus Universiteit Rotterdam

Achter ieder misdrijf schuilt een verhaal. Als criminoloog ben jij in staat de grote lijn te zien, afgewogen analyses te maken en professionals te adviseren. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350