Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 69 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Universiteit Utrecht
Onderneming en Recht
Universiteit Utrecht

Het masterprogramma Onderneming en recht geeft zicht op de rol en het functioneren van ondernemingen vanuit het perspectief van het ondernemings-, arbeids- en mededingingsrecht. In het masterprogramma Onderneming en recht leer je de processen binnen de onderneming en de transacties van ondernemingen doorgronden aan de hand van de verschillende rechtsgebieden die in de master centraal staan: ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Ondernemingsrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam

Een master over ondernemingen en handel: oer-Hollands en tegelijkertijd internationaal. Je bestudeert het recht dat het (inter)nationale handelsverkeer regelt. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Privaatrecht
Universiteit Utrecht

De master Privaatrecht biedt een brede basis en de vaardigheden om met de steeds veranderende inhoud van het privaatrecht om te kunnen gaan. Maatschappelijke veranderingen en de internationalisering van het recht brengt tal van moeilijkheden met zich mee en vergt van de student van nu en van de jurist van morgen dat zij of hij snel kan schakelen tussen verschillende normen- en rechtsstelsels. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk
Universiteit van Amsterdam

De master Privaatrecht kent een traject Commerciële rechtspraktijk voor diegenen die een carrière ambiëren in de ondernemingsrechtelijke praktijk. In deze masteropleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de zeggenschapsverhoudingen binnen ondernemingen, aan personenvennootschappen en aan ondernemingsrechtelijke geschillenprocedures zoals het enquêterecht. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk
Universiteit van Amsterdam

Iedere jurist krijgt in de praktijk te maken met privaatrechtelijke vragen. Of je nu als advocaat werkt aan internationale bedrijfsovernames of aan consumentenzaken, als rechter te maken krijgt met faillissementen, ontslag op staande voet of echtscheidingen, als bedrijfsjurist advies geeft over de inning van achterstallige betalingen of over de vraag of op de elektronisch gesloten overeenkomst Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is, steeds gaat het om privaatrechtelijke vraagstukken. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Hanzehogeschool
Public Affairs
Hanzehogeschool

The role of the European Union has never been more questioned. Many Europeans feel the EU has become too large and that the process of integration has gone too fast. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Universiteit Utrecht
Public International Law
Universiteit Utrecht

This unique Master's gives you a broad, solid foundation of international legal knowledge and the chance to specialise in such areas as human rights, the environment and law of the sea. Do you wish to pursue an international legal career that makes a difference. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Public International Law (research LLM)
Universiteit van Amsterdam

The Research Master's in Public International Law deals with some of the most important and fascinating topics of our time, such as protection of human rights and international criminal justice. The two-year Research Master's programme in Public International Law aims to give students knowledge and understanding of the fundamental principles of public international law and, in particular, key areas of the international rule of law, legal science and international legal research. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Publiekrecht: Gezondheidsrecht
Universiteit van Amsterdam

De opzet en breedte van het masterprogramma Gezondheidsrecht zijn uniek. De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Publiekrecht: Staats- en bestuursrecht
Universiteit van Amsterdam

Juristen met een brede maatschappelijke belangstelling kunnen met deze master hun hart ophalen. Staats- en bestuursrecht strekt zich uit over een uitgebreid terrein met veel interessante dilemma's. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Publiekrecht: Strafrecht
Universiteit van Amsterdam

Deze master biedt een verdieping en een nadere verkenning van een terrein dat zich uitstrekt van de praktijk van het strafrecht van alledag tot de berechting van internationale misdrijven. Het strafrecht is een veelbesproken rechtsgebied. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Recht van de Gezondheidszorg
Erasmus Universiteit Rotterdam

Gaan zaken als het tekort aan donororganen en slecht functionerende specialisten je aan het hart. En heb je affiniteit met gezondheidszorg. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Rechtsgeleerdheid
Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht biedt de uitstekende reguliere opleiding Rechtsgeleerdheid. Je kunt rekenen op kwaliteit en docenten voelen zich uitgedaagd om je volledig tot je recht te laten komen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Rechtsgeleerdheid
Erasmus Universiteit Rotterdam

Vakmanschap is meesterschap, zeker als het om Rechtsgeleerdheid gaat. Je verdiept je kennis en bereidt je voor op de veelzijdige juridische praktijk. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit van Amsterdam
Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam

Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid leer je het systeem van het recht kennen en op methodische wijze juridische problemen oplossen, waarbij je veel aandacht besteedt aan praktijkgevallen. Recht is een manier om de samenleving te ordenen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Rechtsgeleerdheid: Utrecht Law College
Universiteit Utrecht

Als enige in Nederland heeft de Universiteit Utrecht het Utrecht Law College (ULC), het honoursprogramma voor de student die zich intensiever wil voorbereiden op de juridische praktijk. Het ULC zorgt vanaf de eerste dag voor verdieping in je studie en biedt je de beste voorbereiding op jouw juridische carrière. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Staats- en bestuursrecht
Universiteit Utrecht

Dit programma is een brede academische opleiding met de mogelijkheid extra diep in te gaan op omgevingsrecht, economisch publiekrecht of instrumenten van overheidssturing. De problemen en dilemma's van deze tijd worden niet alleen in Nederland, maar ook in Europees en internationaal verband opgepakt. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Universiteit Utrecht
Strafrecht
Universiteit Utrecht

Bij het masterprogramma Strafrecht leer je kritisch, creatief en analytisch na te denken over belangrijke, juridische en maatschappelijk relevante vraagstukken. Je leert op wetenschappelijk verantwoorde wijze een juridisch probleem op te lossen. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350
Erasmus Universiteit Rotterdam
Togamaster
Erasmus Universiteit Rotterdam

Met dit Double Degree Program volg je twee volledige masteropleidingen in iets meer dan anderhalf jaar: de Togamaster en een nader te kiezen master uit het aanbod van Erasmus School of Law. Deze twee masters vormen samen 'Toga aan de Maas'. Meer informatie
WO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350