Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zoekresultaten

Er zijn 189 resultaten gevonden in Initiële Master (Master na je Bachelor)Hanzehogeschool
Information Services
Hanzehogeschool

What is an information service. Many things. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool Van Hall Larenstein
Innovations for sustainability
Hogeschool Van Hall Larenstein

The innovations for sustainability programme participants to sustainable development, as a framework to analyse and develop innovative solutions for the most important problems of our time. Our planet is becoming one of the most talked about topics. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Biomedical Engineering
Hanzehogeschool

The focus of this course is on the design and production of medical devices. You will learn to design and develop applications that, literally, come in contact with people. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Civil Engineering Management
Hanzehogeschool

International Civil Engineering Management is part of the Bachelor study programme Civil Engineering. Exchange and Certificate programme: one or two semesters (30 or 60 ECTS). Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Communication
Hanzehogeschool

The International Communication majors (IC-majors) is a four-year bachelor programme which will prepare you for an (international) career in communication. International Communication is a study programme for students with a curious eye to society. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
De Haagse Hogeschool
International Communication Management (Engelstalige variant van Communicatie)
De Haagse Hogeschool

Het studieprogramma van de opleiding International Communication Management aan De Haagse Hogeschool duurt drie jaar en leidt op tot Bachelor of Communication. Je leert er alles over de manier waarop bedrijven en organisaties intern en extern communiceren; hoe PR en marketing werken, hoe je communicatieproducten en -acties coördineert, maar ook hoe overheidsorganisaties hun kennis delen. Meer informatie
HBO Full-time Diploma Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Construction Management
Hanzehogeschool

International Construction Management is part of the Bachelor study programme Architecture and Construction Engineering. Exchange and Certificate programme: one or two semesters (30 or 60 ECTS). Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hanzehogeschool
International Industrial Entrepreneurship
Hanzehogeschool

International Industrial Entrepreneurship (IIE) is a programme focusing on entrepreneurial knowledge and skills. You learn how to formulate a strategy for an international company in the field of renewable energy and apply that strategy when setting up a production facility abroad as part of the corporate concern. Meer informatie
Full-time Certificaat Tussen de €450 en €1350

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master Control Systems Engineering
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Werkt u in de meet- en regeltechniek op hbo-niveau en wilt u de nieuwste theorieën en technieken direct in een industriële omgeving leren toepassen. Volg dan nu in voltijd of deeltijd de als 'zeer goed'-bestempelde en praktijkgerichte Master Control Systems Engineering in deeltijd (3 jaar) of voltijd (1½ jaar). Meer informatie
WO Full-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master in Molecular Life Sciences
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

U heeft een HLO bacheloropleiding achter de rug, maar u heeft het gevoel dat u méér kunt. U ziet uzelf in het bedrijfsleven of in toepassingsgerichte onderzoeksinstituten graag als doelgerichte medewerker die als schakel fungeert tussen analisten en ervaren projectleiders en die ook met de belangen van andere afdelingen rekening houdt. Meer informatie
WO Part-time Open inschrijving Diploma Meer dan €4550

Gratis brochure
NCOI Opleidingsgroep
Master in Projectmanagement, specialisatie Technisch projectmanagement en innovatie
NCOI Opleidingsgroep

NCOI is officieel erkend door het Ministerie van OCW volgens de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). NCOI biedt al zijn Masteropleidingen aan op basis van het kwaliteitssysteem van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Meer informatie
HBO Part-time Diploma

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de architectuur (Brussel)
KU Leuven

De kern van de master in de architectuur is zonder twijfel het ontwerpen. Tegelijkertijd vervolmaak je je kennis op het kruispunt van de humane wetenschappen, exacte wetenschappen, projectmanagement en grafische en beeldende vormgeving. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de architectuur (Gent)
KU Leuven

De kern van de master architectuur is zonder twijfel het ontwerpen. Tegelijkertijd vervolmaak je je kennis op het kruispunt van de humane wetenschappen, exacte wetenschappen, projectmanagement en grafische en beeldende vormgeving. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-informatica (Leuven)
KU Leuven

Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen. De doelstellingen vertalen zich in de volgende algemene eindtermen voor elke bio-ingenieursopleiding en elke masteropleiding: - grondige basis en geavanceerde kennis; - op een inventieve en creatieve manier probleemoplossend kunnen denken en werken; - in staat zijn om zelfstandig en in teamverband te werken; - bekwaam om eigen verantwoordelijkheid op te nemen en beslissingen door te voeren; - het vaardig kunnen omgaan met en kritisch beoordelen van vakliteratuur en gegevensbestanden; - schriftelijke, mondelinge en digitale communicatievaardigheden bezitten; - vakspecifieke domeinkennis actief aanwenden om bij te dragen tot het maatschappelijk debat vanuit een kritisch-wetenschappelijk houding. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek (Leuven)
KU Leuven

Biosysteemtechniek is een multidisciplinaire opleiding met een sterk accent op het gebruik van moderne ingenieurstechnieken voor de analyseren en sturing van biologische processen en systemen op verschillende ruimtelijke schalen (van subcellulair tot ecosysteemniveau). De opleiding leert je hoe de techniek ten dienste staat van het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant en plaatst je zo in een unieke positie voor de integratie van techniek en biologische kennis. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en gentechnologie (Leuven)
KU Leuven

Deze master biedt zowel een fundamentele als een toepassingsgerichte biotechnologische vorming. De basis van de opleiding is de studie van de moleculaire en cellulaire processen actief in micro-organismen, plant, dier en mens. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie (Leuven)
KU Leuven

Vanuit een wetenschappelijke basis wordt via seminaries, projectwerk en eventuele stages de brug gelegd naar de praktijk, met aandacht voor de technologische en socio-economische aspecten van de chemische productie. Dit is een initiële master die je vol- of deeltijds kunt volgen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelentechnologie (Leuven)
KU Leuven

Tijdens de masteropleiding krijg je inzicht in de verwerking van biologische grondstoffen tot levensmiddelen. Je bestudeert de principes van uiteenlopende (bio)chemische, microbiologische en fysische omvormingsprocessen van grondstoffen en intermediairen in de levensmiddelenproductie. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie (Leuven)
KU Leuven

Je krijgt praktische ervaring in milieumetingen met chemische, fysische en biologische technieken en leert de beginselen van het milieubeleid en -wetgeving. Daarnaast is een cluster van aangeboden opleidingsonderdelen (in optie) specifiek gericht op de functie van milieucoördinator in de bedrijfsomgeving. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie (Geel)
KU Leuven

Voedingsproducten moeten bewerkt en/of verwerkt worden voordat ze geschikt zijn voor consumptie. Je wordt opgeleid voor een job in de industriële verwerking van levensmiddelen. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de industriële wetenschappen: Elektromechanica (Oostende)
KU Leuven

LET OP. De vakfiches (ook ECTS-fiches genoemd) bij de opleidingsonderdelen in deze opleidingsprogramma's zijn voorlopig nog richtinggevend. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT (Oostende)
KU Leuven

LET OP. De vakfiches (ook ECTS-fiches genoemd) bij de opleidingsonderdelen in deze opleidingsprogramma's zijn voorlopig nog richtinggevend. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de industriële wetenschappen: Energie (Oostende)
KU Leuven

LET OP. De vakfiches (ook ECTS-fiches genoemd) bij de opleidingsonderdelen in deze opleidingsprogramma's zijn voorlopig nog richtinggevend. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure
KU Leuven
Master in de industriële wetenschappen: Kunststofverwerking (Oostende)
KU Leuven

LET OP. De vakfiches (ook ECTS-fiches genoemd) bij de opleidingsonderdelen in deze opleidingsprogramma's zijn voorlopig nog richtinggevend. Meer informatie
WO Full-time

Gratis brochure